Water uit sloot

Gebruik van slootwater niet overal meer mogelijk

Door de sterk toegenomen watervraag zit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) op diverse locaties tegen de maximale aanvoercapaciteit aan. Daardoor kan het zijn dat boeren die een verzoek doen voor het onttrekken van slootwater een afwijzing ontvangen. Of dat zij worden gevraagd dit tijdelijk niet te doen (een ‘onttrekkingsstop’). Het waterschap doet er alles aan om de waterpeilen op voldoende niveau te krijgen en te houden, maar hier zit wel een grens aan.  

Vanwege de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen ontvangt het waterschap steeds meer meldingen en verzoeken van agrariërs voor gebruik van slootwater. Waar dit wel of (tijdelijk) niet mogelijk is, verschilt sterk per regio. Het waterschap wil de onttrekkingen van oppervlaktewater zo goed mogelijk beheren. Daarom vindt er afstemming plaats nadat de boer zich gemeld heeft.

Momenteel worden her en der in het gebied boeren gevraagd (tijdelijk) te stoppen met beregening met slootwater. Zodat we de waterpeilen weer op voldoende niveau krijgen. Tot nu toe wordt hier goed gehoor aan gegeven, waardoor er nog geen onttrekkingsverboden zijn ingesteld. Op plekken waar de aanvoer van water stagneert door begroeiing maait het waterschap extra. Verder worden continu duikers en krooshekken schoongehouden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over droogte op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Of bekijk de digitale folder ‘Wat te doen bij dreigend watertekort’.

Meer informatie over hitte en droogte in het algemeen in West-Overijssel vind je op onze hitte en droogtepagina.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00