droge grond

Het is warm en droog in Overijssel! Wat zijn de gevolgen en wat kun je doen?

Het is al weken lang erg droog in Overijssel. Dit heeft gevolgen voor de natuur en brengt risico’s voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. In dit artikel vind je tips over wat je kunt doen om de risico’s voor jezelf, anderen en de natuur te beperken.

Let extra op gezondheidsklachten bij warm weer

Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Baby’s en hele jongen kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.  Bekijk de infosheets en de animatiefilm van het RIVM  om je goed voor te laten lichten, zodat jij weet wat je moet doen bij hitte. 

Wees waakzaam in de natuur

Een brandje in de natuur ontstaat gemakkelijk en de gevolgen kunnen enorm zijn. Op de website van de brandweer lees je wat je kunt doen om een natuurbrand te voorkomen.

Zwem alleen in veilig water

Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. Door de warmte neemt de kwaliteit van het water in zwemplassen echter af. Lees hier wat je kunt doen om het risico op gezondheidsklachten te verkleinen. Zwem daarnaast op aangewezen plaatsen waar de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. Dit vind je op www.zwemwater.nl.

Wees zuinig met water

Vanwege de aanhoudende droogte is er  in heel Nederland sprake van een watertekort. Het tekort treft de onder meer de landbouw, de scheepvaart en de industrie. De voorspelling is dat het droge weer ook de komende weken aanhoudt waardoor mogelijk nieuw maatregelen volgen om het water goed te verdelen.

Wees zuinig! Nu de meeste mensen vakantie zullen vieren in eigen tuin, is de verkoop van zwembaden enorm toegenomen. Hoewel dit heerlijk verfrissend is op een warme zomerdag, willen we toch oproepen zuinig om te gaan met water. Wil je toch de tuin sproeien of het zwembad vullen? Vermijd dan het waterspitsuur!  Tussen 7 en 9 en tussen 18 en 22 uur is het op warme dagen waterspitsuur. Omdat er dan veel water tegelijk wordt gevraagd, kan de waterdruk wegvallen. Meer tips om water te besparen lees je hier. We moeten niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater, zuinig omgaan. 

Als we nu slim met water omspringen voorkomen we dat er straks strengere maatregelen moeten komen. Deze oproep doen waterbeheerders, Vitens, de waterschappen (WDOD, Vechtstromen) en provincie Overijssel.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00