Regionaal Risicoprofiel

 ​Het Regionaal Risicoprofiel IJsselland beschrijft:

  • het risicobeeld: een overzicht van risicovolle situaties die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crisis die zich kunnen voordoen (wat kan ons overkomen?)
  • een gevolgenanalyse: een analyse met een weging en inschatting van de gevolgen van de incidenten die in het risicobeeld beschreven worden (hoe erg is het?)

In IJsselland zijn onze grootste risico’s

Klik op bovenstaande risico’s voor meer informatie en ontdek wat je zelf kunt doen!

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00