STH-Team zoekt collega’s

Werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar wordt het team Specialisme Technische Hulpverlening op getraind.

Het team Specialisme Technische Hulpverlening is in staat om in een complexe situatie de specialistische kennis en vaardigheden toe te passen. De hulp van het STH-team wordt ingeroepen om onveilige situaties veilig te maken en zo slachtoffers te zoeken en te redden. Team Oost van het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is op zoek naar nieuwe collega’s. Lees hieronder meer informatie over de functies: teamleider, plaatsvervangend teamleider, reddingswerker en logistiek ondersteuner. Solliciteren of meer informatie? Bekijk dan de vacatures op brandweer.nl. Solliciteren kan tot 3 juni.

Teamleider

Als teamleider heb je de algemene leiding over het team Specialisme Technische Hulpverlening. Jij adviseert de plaatselijke collega’s en bent aanspreekpunt voor het CoPI. Mocht je nodig zijn bij het CoPI of andere overlegmomenten dan draag je je taak als teamleider over aan je plaatsvervanger. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten. Als kwartiermaker ben je eerder ter plaatse dan het team. Hier leg je direct contact met de lokale operationele leiding. Op basis van een taak- risicoanalyse bepaal jij of je het team kunt inzetten en zo ja, of het veilig genoeg is; of dat het veilig genoeg gemaakt kan worden.

Dit zijn je taken als teamleider:

 • Je hebt de algehele leiding over het STH-team.
 • Je hebt de eindverantwoording over de voorbereidingen (kwartier maken en de inzet).
 • Waken over de eigen en andermans veiligheid is een verantwoordelijkheid van alle leden van het team. Als teamleider ben jij eindverantwoordelijk voor het team.
 • Het ter plaatse maken van een taak-risicoanalyse voor elke fase in de operatie; je stelt deze op samen met de plaatsvervangend teamleider.
 • Je bent aanspreekpunt, adviseur en vertegenwoordiger van het STH-team in het CoPI.
 • Je stelt het inzetplan/plan van aanpak en de evaluatie vast.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de eigen regio en coördinerende regio bij een inzet.
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.

Wat vragen we van je?

 • Je bent minimaal aangesteld en operationeel actief als Officier van Dienst Brandweer.
 • Het vermogen om boven partijen te staan. Je bent in staat complexe situaties continue op risico’s en veiligheid te beoordelen en hierop te besluiten om wel of niet tot actie over te gaan of deze te continueren.
 • Als teamleider opereer je zelfstandig maar onder de verantwoordelijkheid van de lokale hulpdiensten. Dit betekent dat je dienstbaar én tegelijkertijd sterk in je schoenen moet staan.
 • Overredingskracht en verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn daarom eveneens twee belangrijke eisen voor deze taak.
 • Je hebt gedegen kennis van bouwkunde en technische constructies van objecten (het lezen van gebouwen) en je kunt deze constructies beoordelen op veiligheid. Je hebt daarnaast kennis van het materieel bij spoorwegen (weten wat materiaal doet, compartimenten, constructies metaal enzovoorts).
 • Je toont leiderschap maar je bent ook een teamplayer: je staat open voor de meningen van anderen.
 • Jouw leiderschap is gericht op samenwerking en gaat uit van de zelfstandigheid van je mensen.
 • Je hebt overtuigingskracht zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 15 minuten na alarmering uit te rukken naar het plaats incident.

Plaatsvervangend teamleider

Als plaatsvervangend teamleider maak je samen met je teamleider een inschatting van de risico’s. De resultaten van deze taak-risicoanalyse vormen de basis voor jullie besluit om wel of niet het team in te zetten. Jij vervangt je teamleider wanneer deze in het CoPI of in andere overlegsituaties zit. Jij hebt de operationele leiding over het team en bent meewerkend voorman. Voor de vijf reddingswerkers en de twee logistieke ondersteuners ben jij hun aanspreekpunt.

Dit zijn je taken als plaatsvervangend teamleider

 • Samen met je teamleider schat je de risico’s in en analyseer je de situatie. Zodra het team ter plaatse is bespreek je dit gezamenlijk.
 • Op basis van de risicoanalyse stel je met je team een inzetplan/plan van aanpak op.
 • Samen met de andere teamleden beoordeel en bewaak je de veiligheid tijdens de inzet.
 • Je bent meewerkend voorman.
 • Je bent verantwoordelijk voor het geven van deelopdrachten en het communiceren van de inzetresultaten.

Wat vragen we van je?

 • Je bent minimaal aangesteld en operationeel actief als bevelvoerder.
 • Je hebt een gedegen kennis van technische constructies; kennis van materieel en het in te zetten gereedschap en uitrusting (weten wat materiaal doet, compartimentherkenning, constructies bouw en metaal, gebruik gereedschap enzovoorts).
 • Je kunt de mogelijke risico’s inschatten bij het inzetten van het team.
 • Je waakt over je eigen en andermans veiligheid.
 • Je toont als plaatsvervangend teamleider leiderschap, maar je staat open voor de eigen zelfstandigheid en creativiteit van de teamleden.
 • Je bent besluitvaardig en hebt overredingskracht zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen en accepteert de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het specialisme.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 30 minuten uit te kunnen rukken vanaf de STH-standplaats: Kazerne Zwolle-Zuid, Marsweg 39 in Zwolle.

Reddingswerker

Samen met je vier collega-reddingwerkers ben jij degene die het ingestorte gebouw ingaat of in een ongelofelijke ravage van metaal je weg vindt. Je weet hoe je omgaat met het materieel dat tot je beschikking staat en bij inzet hiervan het effect op de constructie. Samen ga je stap voor stap –in nauw overleg– constructies maken om zo veilig mogelijk slachtoffers te zoeken, bij hen te komen en hen veilig te bevrijden uit hun benarde posities. Dit vergt veel van je: vaardigheden om samen te werken onder moeilijke omstandigheden. En waar je, moeizaam manoeuvrerend, kleine resultaten boekt. Je hebt het uithoudingsvermogen om in een moeilijke onoverzichtelijke werkomgeving de juiste stappen te zetten. Ook heb je specialistisch inzicht van constructies en kennis van techniek om met technisch en soms ook zwaar materieel te werken.

Wat vragen we van je?

 • Je bent minimaal aangesteld en operationeel actief als manschap.
 • In het bezit zijn van diploma Brandweerchauffeur (zwaar) verdient de voorkeur.
 • Je hebt kennis van technische- en stutconstructies.
 • Je hebt technisch inzicht, en de kennis en vaardigheden om met het in te zetten materieel te werken en optimaal in te zetten.
 • Je bent creatief in het bedenken van passende oplossingen.
 • Je bewaakt niet alleen je eigen veiligheid maar ook die van je collega’s.
 • Je weet dat je onderdeel bent van een team, kunnen samenwerken is daarom een belangrijke eis.
 • Je kunt zelfstandig werken zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen en hebt oog voor de verschillende bevoegdheden in het team.
 • Je hebt een sterk (mentaal / fysiek) uithoudingsvermogen.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 30 minuten uit te kunnen rukken vanaf de STH-standplaats: Kazerne Zwolle-Zuid, Marsweg 39 in Zwolle.

Logistiek ondersteuner

Je bent onderdeel van het specialistische team Technische Hulpverlening. Samen met je collega logistiek ondersteuner verzorg en ondersteun je het team. Je weet wat nodig is en brengt dat ter plaatse. Je onderhoudt de contacten met de teamleden. Je hebt overzicht over het in te zetten materieel en draagt zorg voor de inzetbaarheid ervan. Samen met je collega logistiek ondersteuner en de vijf reddingswerkers ben je verantwoordelijk voor het ter plaatse brengen van de uitrusting: van kazerne tot inzetlocatie. Je beheert de uitrusting, controleert de gereedschappen en middelen en controleert of deze veilig en juist functioneren. Je houdt bij welke gereedschappen en middelen aan de reddingswerkers worden uitgegeven. Je draagt bij aan het inzetplan. Na de inzet bepak je de container, stel je het verbruik op en verwerk je de storingsregistratie. Op de kazerne draag je de uitrusting weer over aan de beheerder. Je geeft aan welke middelen zijn ingezet en wat de staat van deze gebruikte middelen en gereedschappen is.

Wat vragen we van je?

 • Je bent minimaal aangesteld en operationeel actief als manschap.
 • In het bezit zijn van diploma Brandweerchauffeur (zwaar) verdient de voorkeur.
 • Je hebt het technisch inzicht, de vaardigheden en het plezier om zorgvuldig en accuraat met de gereedschappen om te gaan, deze in bedrijf te stellen en te onderhouden.
 • Je hebt inzicht en kennis van de mogelijkheden van de in te zetten middelen en gereedschappen.
 • Je presteert goed onder druk.
 • Je kunt goed samenwerken en hebt oog voor de verschillende taken in het team.
 • Je schat in hoe de uitrusting geplaatst moet worden om de inzet te ondersteunen.
 • Je assisteert de chauffeur van het haakarmvoertuig tijdens het transport en bij de plaatsing van de container.
 • Je bent service-gericht en kunt goed inschatten wat nodig is om de inzet te continueren.
 • Je waakt over je eigen en andermans veiligheid.
 • Je kunt omgaan met teleurstellingen en hebt oog voor de verschillende bevoegdheden van het team.
 • Je voldoet aan de eis om binnen 30 minuten uit te kunnen rukken vanaf de STH-standplaats: Kazerne Zwolle-Zuid, Marsweg 39 in Zwolle.


Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00