Door naar de hoofd inhoud

Crisisorganisatie COVID-19

In maart 2020 werden we als land getroffen door iets wat ons tot dan toe onmogelijk had geleken: een pandemie van enorme omvang. Het coronavirus begon als een ver-van-ons-bed show, maar veranderde binnen afzienbare tijd onze gehele samenleving. Honderdduizenden mensen werden ziek, duizenden mensen overleden. Het virus bleek onvoorspelbaar, hardnekkig en beangstigend. Het dwong ons tot handelen.

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt door het crisisteam van Veiligheidsregio IJsselland. Er is een regionaal operationeel team (ROT ) en regionaal beleidsteam (RBT) actief geweest en deze teams zijn bezet met kundige mensen die dag en (bijna) nacht hebben doorgewerkt.

Met de ingang van de Tijdelijke Wet Maatregelen (1 december 2020) wordt er schriftelijk verslag uitgebracht over de afgelopen periode aan de raden van de getroffen gemeenten. In deze verantwoordingen blikt de voorzitter terug op de keuzes die gemaakt zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de crisisorganisatie en samenwerking, het geneeskundig netwerk, de communicatie, bestuurlijke dilemma’s en de handhaving en naleving. Beide verantwoordingen worden begeleid aan de hand van een tijdlijn waar verschillende besluiten, gebeurtenissen en activiteiten zijn weergeven.

Eerste verantwoording

Het verslag gaat in op het verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten zijn genomen in de periode van maart 2020 tot juli 2020. Hoofdlijnen zijn:

 • Start van de coronacrisis;
 • Opschaling naar GRIP 4;
 • Bestrijding infectieziekte;
 • Inrichten van een informatieknooppunt;
 • Regionale communicatie vanuit het ROT en RBT;
 • Toepassen van noodverordeningen;
 • Scenario’s om te kunnen inspelen op  ontwikkelingen;
 • Tussentijdse evaluatie met verschillende partijen;
 • Overgang van crisis- naar projectstructuur;
 • Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19.

BEKIJK HIER DE EERSTE VERANTWOORDING

Derde verantwoording

Het verslag gaat in op het verdere verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten die zijn genomen in de periode van december 2020 tot juni 2021. Hoofdlijnen zijn:

 • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
 • Zorgcontinuïteit
 • Testen
 • Bron- en contactonderzoek
 • Vaccinatie
 • Maatregelen
 • Werkgroepen
 • Gebeurtenissen
 • Openbare orde en veiligheid / Handhaving
 • Leren omgaan met onzekerheden
 • Informatie
 • Communicatie
 • Evaluatie COVID-19
 • Vanaf 1 mei 2021

BEKIJK HIER DE DERDE VERANTWOORDING

Vijfde verantwoording

Het verslag gaat in op het verdere verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten die zijn genomen in de periode van januari tot maart 2022. Hoofdlijnen zijn:

 • Crisisorganisatie COVID-19 
 • Ontwikkelingen coronavirus 
 • Zorgcontinuïteit 
 • Testen 
 • Bron- en contactonderzoek 
 • Vaccineren 
 • Maatregelen 
 • Werkgroepen 
 • Bijzondere gebeurtenissen 
 • Openbare orde en veiligheid / Handhaving
 • Informatiemanagement 
 • Communicatie 
 • Vooruitblik 

BEKIJK HIER DE VIJFDE VERANTWOORDING

Tweede verantwoording

Het verslag gaat in op het verdere verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten die zijn genomen in de periode van juli 2020 tot december 2020. Hoofdlijnen zijn:

 • Crisisorganisatie en samenwerking;
 • Geneeskundig netwerk
 • Handhaving en naleving
 • Informatie en communicatie
 • Dilemma’s
 • Feiten
 • Vanaf 1 december 2020

BEKIJK HIER DE TWEEDE VERANTWOORDING

Vierde verantwoording

Het verslag gaat in op het verdere verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten die zijn genomen in de periode van mei tot en met december 2021. Hoofdlijnen zijn:

 • Crisisorganisatie COVID-19
 • Ontwikkelingen coronavirus
 • Zorgcontinuïteit
 • Testen en bron- en contactonderzoek
 • Vaccineren
 • Maatregelen
 • Werkgroepen
 • Bijzondere gebeurtenissen
 • Openbare orde en veiligheid / Handhaving
 • Informatiemanagement
 • Communicatie
 • Vooruitblik 2022

BEKIJK HIER DE VIERDE VERANTWOORDING