Door naar de hoofd inhoud

Kwetsbare personen

Het begint bij omkijken naar elkaar. Naar de oudere buurvrouw even verderop in de straat of je kennis met een beperking. Wat kun jij doen om kwetsbare personen te helpen? Andere voorbeelden van kwetsbare personen zijn ex-gedetineerden, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met schulden, vluchtelingen, mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking, maar het kunnen ook andere mensen zijn.

Verwarde personen

Ook jij kunt te maken krijgen met iemand die verward gedrag vertoont. Het gaat vaak om personen met opvallend gedrag of mensen die zorg mijdend zijn, maar van wie je vermoedt dat ze hulp nodig hebben.
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met een psychische aandoening, die onder invloed zijn van drank of drugs of mensen die dementeren. 

Verward gedrag kan gepaard gaan met verschillende signalen, zoals sociale, lichamelijke, gedragsmatige en psychische. Bepaalde levensgebeurtenissen kunnen ook een signaal zijn. Al deze signalen hoeven niet te betekenen dat iemand verward gedrag vertoont, maar het kan wel een aanwijzing zijn.

Denk vooruit

Maak jij je zorgen over iemand met verward gedrag? Neem dan contact op met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg (team VIA). Dit kan telefonisch via 038 – 428 15 50 en via het digitale aanmeldformulier van het Meld- en Adviespunt van de GGD. Het Meldpunt is bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom verwarde personen.

Wanneer er sprake is van spoed, dan bel je met 112.

Langer (brand)veilig thuis wonen

Op locatie: Community Safety in Wijhe

Als er zich een (crisis)situatie voordoet waarin ouderen snel moeten handelen kan het zijn dat de ouderen, vanwege de beperkingen die zij mogelijk hebben, niet weten hoe te handelen of niet in staat zijn om te handelen. Zij kunnen bijvoorbeeld in een appartementencomplex niet zelf naar beneden als de lift buiten gebruik is. In ‘Op locatie’ zijn we aanwezig bij een ontruimingsoefening van de gemeente Olst-Wijhe.

Wat als…er brand uitbreekt bij kwetsbare personen

Het aantal 75-plussers stijgt de komende jaren flink. Dit betekent een andere vraag naar zorg, ondersteuning en woningen. Langer (brand)veilig thuis leven heeft de aandacht van ons en onze partners. Wat kunnen wij in voorlichting en hulpmiddelen bijdragen aan het woongemak en de veiligheid van oudere mensen in onze regio?

Het begint bij omkijken naar elkaar. Naar de oudere buurvrouw even verderop in de straat of je collega met een gebroken been. Wat kun jij doen om hen te helpen? Mevrouw Troost vertelt haar verhaal en krijgt advies van de brandweer.

Senioren en digitale veiligheid

Maak het ze niet te makkelijk zorgt ervoor dat criminaliteit niet loont. Zij geven concrete tips om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden en over wat we moeten doen als het wel gebeurt.

Verschillende vormen van criminaliteit waar senioren slachtoffer van kunnen worden krijgen specifieke aandacht: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes).