Door naar de hoofd inhoud

Duurzame organisatie

Veiligheidsregio IJsselland neemt haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Op verschillende manieren vragen we aandacht aan duurzaamheid, zetten we acties uit en werken we aan de vermindering van onze CO2-uitstoot. Met als doel om in 2025 onze uitstoot met 50% te verminderen. Lees meer over onze Green Rebels, onze footprint en onze duurzame acties. 

Green Rebels

Green Rebels: de interne rebellen met een groen hart! Sinds 2018 neemt een groep collega’s het initiatief om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid binnen de organisatie. Zij wakkerden het vlammetje aan door te communiceren over al bestaande duurzame initiatieven én bedenken nieuwe duurzame ideeën.

Met een betrokken MT en enthousiaste collega’s zijn al mooie resultaten geboekt. De CO2-Prestatieladder is de methode die we hanteren om de uitstoot van CO2 te verminderen. En in vier jaar tijd is onze CO2-uitstoot met 34% verminderd.

Een inkijkje

 • Inzet 100% groene stroom uit NL
 • Compensatie van vliegkilometers
 • Bandenspanningscheck op locatie
 • Inzet meest duurzame brandstof HVO-100
 • Flesjes en blikjes doneren aan een goed doel
 • Promoten deelmobiliteit en fietsen naar het werk
 • Lunchlezingen van de Zwerfinator en Arnold Helfrich

CO2-Prestatieladder: stap voor stap 

De CO2-Prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 uit te stoten. Deze werkwijze gebruikt Veiligheidsregio IJsselland ook. Voor het jaar 2022 ontvingen we wederom het certificaat. In het Co2-managementplan wordt het energiemanagementprogramma en het communicatieplan van de organisatie beschreven.

Elk half jaar bewaken we onze voortgang met een digitale voetafdruk: de footprint. Want meten is weten!

CO2 uitstoot verminderen | Cijfers en weetjes 

 • Inkoop en gebruik groene stroom van Nederlandse zon- en windprojecten (45% reductie t.o.v. 2019)
 • Gas besparen door de thermostaat lager te zetten (4% reductie t.o.v. 2019)
 • Vervangen van voertuigen voor meer duurzame voertuigen (1% reductie t.o.v. 2019)
 • Met gemeenten kijken we naar de mogelijkheden om kazernes te verduurzamen
 • Interne bewustwordingscampagne 

We doen regelmatig onderzoek hoe Veiligheidsregio IJsselland de uitstoot van CO2 nog verder terug kan dringen.

Duurzaamheidsnieuws

Veiligheidsregio IJsselland plant 112-bomenbos

28 november 2023
Groep mensen staan juichend, met een schop in de hand, bij het nieuwe bos.

Kuinre is 112 bomen rijker. Deze bomen zijn zaterdag 25 november geplant door collega’s en familie van Veiligheidsregio IJsselland. Met dit symbolisch aantal compenseert de organisatie een deel van haar CO2-uitstoot. Na een gezellige ochtend hard werken staat er nu een 112-bomenbos.

Veiligheidsregio IJsselland ontvangt opnieuw certificaat CO2-Prestatieladder

23 oktober 2023

Na een succesvolle audit ontvangt Veiligheidsregio IJsselland wederom het certificaat CO2-Prestatieladder. Normec, de auditor, bekeek de uitstoot en reductie van het jaar 2022 van de gehele organisatie. Het behalen van het certificaat betekent dat we goed op weg zijn om de CO2-uitstoot te verminderen.

IJsselland gaat door met schone en duurzame brandstof (HVO)

20 juli 2023
Brandweerauto IJsselland rijdt op duurzame brandstof

Na de succesvolle pilot gaat Veiligheidsregio IJsselland door met het gebruik van HVO-brandstof voor de drie vaste brandstoftanks. Dit is de meest duurzame brandstof. Daarmee nemen we stapsgewijs afscheid van diesel en verlagen we onze CO2-uitstoot.

Sector- en keteninitiatieven

Als organisatie werken we ook op dit thema samen met partners in de sector. Door interactie met andere bedrijven en overheden wisselen we informatie uit en ontwikkelen we in samenwerking nieuwe ideeën. Op initiatief van Brandweer Nederland is de Stuurgroep Energietransitie in het leven geroepen. Bedoeld om structuur te geven aan de verdere ontwikkeling van kennis, handelingsperspectieven en beleidsbeïnvloeding rondom de energietransitie. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ondersteunt veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners en organiseert onder andere netwerksessies. Bij die netwerksessie vervullen wij een actieve, voorlichtende rol.