Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is onze basis. Deze trad op 1 oktober 2010 in werking. Veiligheidsregio IJsselland is een overheidsorganisatie die is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor het op niveau houden van onze taken en ons verder te ontwikkelen ontvangen we budgetten van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

De verhalen van de veiligheidsregio

Harry: passie voor het overbrengen van kennis

26 april 2023

Harry is opleidingskundig adviseur, adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) én is twee keer per maand vrijwilliger bij de brandweer in Zwolle. 

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Harry’, laat Harry zien wat zijn werk inhoudt.

Merel: informatie gestuurd werken

6 april 2023
Merel bij TS

Merel Jager is informatiespecialist Geo/Bi. Informatiemanagement wordt steeds belangrijker binnen onze organisatie. We baseren steeds meer beslissingen op cijfers en trends: informatie gestuurd werken.

Housekeeper Ben: collega’s thuis laten voelen op kantoor

23 maart 2023

Ben is housekeeper voor de brandweerkazernes in Zwolle en werkt voornamelijk op de locatie in Zwolle-Zuid. 

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Ben”, laat Ben zien wat zijn werk inhoudt.

“Ik ben er onbevangen ingestapt”

8 maart 2023

Bij Brandweer IJsselland werken op dit moment 48 vrouwen. Daarvan werken er 44 als vrijwilliger en vier als beroeps in de 24-uursdienst. Zij leveren een bijdrage aan een veilig IJsselland en daar zijn we ontzettend trots op. Ons beroep lijkt aan de buitenkant misschien op een mannenberoep. Maar niets is minder waar. Het brandweervak is uitdagend en mooi. Oók voor vrouwen.

Mariska: dienstbaar zijn geeft mij energie

22 februari 2023

Mariska is ondersteuner brandweerzorg en werkt voornamelijk vanuit de brandweerkazerne in Deventer. Ze is verantwoordelijk voor administratieve, procesmatige en facilitaire ondersteuning zodat het werk bij de brandweer zo goed mogelijk verloopt.  

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Mariska”, laat Mariska zien wat haar werk inhoudt.

Ruben: werken met een rood hart

26 januari 2023

Ruben is specialist risicobeheersing, manschap in Deventer en zit bijna tien jaar bij de vrijwillige brandweer in Almelo.