Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van Brandweerzorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

Alle elf gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland

De verhalen van de veiligheidsregio

Van hobby naar beroep

6 mei 2022

Melvin had vorige maand zijn eerste maand als manschap A bij de beroepsbrandweer in Deventer. Hiervoor heeft hij negen jaar ervaring opgedaan bij de vrijwillige post in Dalfsen als manschap, bevelvoerder en chauffeur (en dat blijft hij doen). Daarnaast is hij sinds vorig jaar actief bij STH (specialisme technische hulpverlening) Oost.

De afgelopen maand hebben we Melvin gevolgd. Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Inwerken Melvin” laat Melvin zien hoe het inwerktraject tot manschap bij de beroepsbrandweer in Deventer eruit ziet.

Anniek: Geen enkele dag is hetzelfde

31 maart 2022
Anniek Helder bij gele auto

Anniek werkt als beleidsadviseur voor team GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en heeft een piketfunctie als informatiemanager CoPI (Commando Plaats Incident). Ze vertegenwoordigt de geneeskundige kolom bij de werkgroep MOTO (multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen).

Fleur: met en zonder pieper zinvol werk

3 maart 2022

Fleur is HOvD (hoofd officier van dienst), adviseur management & bestuur én coördinator nazorg. Als HOvD kan zij drie rollen invullen: Leider CoPI (commando plaats incident), taakcommandant of algemeen commandant brandweer.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volg collega’s’ laat Fleur zien wat haar werk inhoudt.

Brandweerman Harley: gaat voor teamwork

9 februari 2022

Harley is bevelvoerder en ploegcommandant bij de brandweer in Kampen én bij de vliegbasis Eindhoven.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volg collega’s’ laat Harley zien wat zijn werk inhoudt.

Projectmanager Bart: houdt van het onvoorspelbare

24 november 2021

Bart Goldsteen werkt sinds begin 2015 voor Veiligheidsregio IJsselland en heeft sinds maart 2021 een tijdelijke functie als projectmanager COVID bij de GGD. De grootste uitdaging in zijn werk is niet weten wat er komen gaat. Het is onduidelijk hoe COVID zich ontwikkelt, welke landelijke besluiten er worden genomen en daar snel naar kunnen handelen.

Arjan Mengerink werkt mee bij Deventer brandweer

25 oktober 2021

Op uitnodiging van de Deventerse C-ploeg draaide commandant brandweer en directeur veiligheidsregio Arjan Mengerink vrijdag 22 oktober een 24-uursdienst mee. “Nu is het voor mij eindelijk tijd om ‘achterstallig onderhoud’ in te halen. Ik wil mijn collega’s leren kennen en dit was een mooie manier om daarmee te starten.”

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00