Door naar de hoofd inhoud

Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is onze basis. Deze trad op 1 oktober 2010 in werking. Veiligheidsregio IJsselland is een overheidsorganisatie die is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor het op niveau houden van onze taken en ons verder te ontwikkelen ontvangen we budgetten van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

De verhalen van de veiligheidsregio

Interregionale burenhulp in Kuinre

18 september 2023
vier brandweermannen op een brug

Gerard (54) heeft de brandweergenen van zijn opa doorgegeven aan zoons Albert Jan (26) en Evert (24). Inmiddels is schoonzoon Marco (27) ook begonnen aan de opleiding voor manschap. Ze zitten bij verschillende kazernes en doen ook niet moeilijk over interregionale burenhulp.

Victoria: manusje van alles

3 augustus 2023

Victoria is juridisch adviseur en functionaris gegevensbescherming.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Victoria” laat Victoria zien wat haar werk inhoudt.

Jules: iedere minuut telt

6 juli 2023

Jules is brandweerman bij de 24-uursdienst in Deventer. Ook is hij duikexaminator en onderdeel van de handcrew. Dit is het team dat zich richt op natuurbrandbestrijding. 

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Jules’ laat Jules zien wat zijn werk inhoudt.

Jeroen: samen werken aan digitale veiligheid

15 juni 2023

Jeroen Altorf werkt als adviseur informatieveiligheid en heeft een piketfunctie als Officier van Dienst (OvD). Daarnaast volgt hij de deeltijdopleiding Security Management.

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Jeroen’, laat Jeroen zien wat zijn werk inhoudt.

Joshua: voorbereiden op het onbekende

1 juni 2023

Joshua werkt als adviseur crisisbeheersing, hoofd informatie crisiscommunicatie (HIN-c) en is momenteel bezig met een opleiding voor de piketfunctie als informatiemanager CoPI (Commando Plaats Incident). 

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Joshua’, laat Joshua zien wat zijn werk inhoudt.

Harry: passie voor het overbrengen van kennis

26 april 2023

Harry is opleidingskundig adviseur, adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) én is twee keer per maand vrijwilliger bij de brandweer in Zwolle. 

Aan de hand van foto’s en video’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Harry’, laat Harry zien wat zijn werk inhoudt.