Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van Brandweerzorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

Alle elf gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland

De verhalen van de veiligheidsregio

Projectmanager Bart: houdt van het onvoorspelbare

24 november 2021

Bart Goldsteen werkt sinds begin 2015 voor Veiligheidsregio IJsselland en heeft sinds maart 2021 een tijdelijke functie als projectmanager COVID bij de GGD. De grootste uitdaging in zijn werk is niet weten wat er komen gaat. Het is onduidelijk hoe COVID zich ontwikkelt, welke landelijke besluiten er worden genomen en daar snel naar kunnen handelen.

Arjan Mengerink werkt mee bij Deventer brandweer

25 oktober 2021

Op uitnodiging van de Deventerse C-ploeg draaide commandant brandweer en directeur veiligheidsregio Arjan Mengerink vrijdag 22 oktober een 24-uursdienst mee. “Nu is het voor mij eindelijk tijd om ‘achterstallig onderhoud’ in te halen. Ik wil mijn collega’s leren kennen en dit was een mooie manier om daarmee te starten.”

Davy: geen dienst is hetzelfde

19 oktober 2021

Davy werkt als brandweercentralist op de Meldkamer Oost-Nederland (MON) in Apeldoorn. Daarnaast is hij ook manschap, chauffeur, oefenleider en bevelvoerder in opleiding bij de vrijwillige brandweer in Hoenderloo én draait hij 24-uurs diensten als manschap/kazernering bij de post Apeldoorn centrum.

Cees-Jan: AGS zorgt voor een veilige (werk)omgeving

21 september 2021
volgdag AGS metercheck

Cees-Jan werkt als coördinator Bevolkingszorg bij onze organisatie en is adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) op piket.

Diana: alles wat je kunt moet je doen

19 augustus 2021

Diana werkt als managementassistent bij team Risicobeheersing. Daarnaast is zij communicatieadviseur CoPI/woordvoerder brandweer en heeft zij eens in de vijf/zes weken piket.

Evelien: zet zich in voor talentontwikkeling

8 juli 2021

Evelien werkt als hrm-adviseur voor Veiligheidsregio IJsselland. De laatste drie jaar is ze vrij gemaakt om talentontwikkeling meer op de kaart te zetten.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00