Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van Brandweerzorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

Alle elf gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland

De verhalen van de veiligheidsregio

Diana: alles wat je kunt moet je doen

19 augustus 2021

Diana werkt als managementassistent bij team Risicobeheersing. Daarnaast is zij communicatieadviseur CoPI/woordvoerder brandweer en heeft zij eens in de vijf/zes weken piket.

Evelien: zet zich in voor talentontwikkeling

8 juli 2021

Evelien werkt als hrm-adviseur voor Veiligheidsregio IJsselland. De laatste drie jaar is ze vrij gemaakt om talentontwikkeling meer op de kaart te zetten.

Selectiedag: wel of niet geschikt als manschap

17 juni 2021
inzet brandweer met straalpijp in container

Op 15 en 22 mei waren de selectiedagen voor nieuwe manschappen aan de kazerne in Zwolle Zuid. Tijdens de selectiedag legt de kandidaat een aantal theorie- en praktijktesten af om te kijken of het werk bij de brandweer bij hem of haar past.

Mike: veel vrijheid om eigen tijd in te vullen

3 juni 2021

Mike werkt als uitvoerend medewerker vakbekwaamheid. Daarnaast is hij vrijwillig bevelvoerder voor de post in Wijhe, plaatsvervangend teamleider STH (Specialisme Technische Hulpverlening), voertuigbediener, chauffeur én schipper.

Teamleider Tom: de brandweer is een familiebedrijf

29 april 2021

Tom werkt als teamleider brandweerzorg voor alle kazernes in de gemeente Deventer en Raalte. Daarnaast is hij Hoofdofficier van Dienst, taakcommandant en leider CoPI (Commando Plaats Incident).

Brandweerman Rik: krijgt energie van zijn werk

15 april 2021
Rik Westerbaan

Rik werkt als trajectbegeleider bij Brandweer IJsselland en is bevelvoerder in Dedemsvaart en Kampen. Hij is lid van Handcrew Overijssel en draait ook regelmatig dienst bij brandweer Zwolle.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00