Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is onze basis. Deze trad op 1 oktober 2010 in werking. Veiligheidsregio IJsselland is een overheidsorganisatie die is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor het op niveau houden van onze taken en ons verder te ontwikkelen ontvangen we budgetten van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van Brandweerzorg, Crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

De verhalen van de veiligheidsregio

Lianne: anderen helpen, daar doe ik het voor

23 november 2022

Lianne is beroeps manschap, chauffeur, schipper en bedienaar specialistische voertuigen. 

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Lianne” laat Lianne zien wat haar werk inhoudt.

Koos: van alle markten thuis

3 november 2022

Koos is medewerker Beheer en Techniek, kerninstructeur IJsselland én instructeur bij de BOGO (stichting brandweeropleidingen). Daarnaast is hij lid van de OR en vrijwillig bevelvoerder en ploegleider voor de post in Ommen.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Koos’ laat Koos zien wat zijn werk inhoudt.

Diederik: ik werk graag met verschillende mensen

24 oktober 2022

Diederik is specialist operationele voorbereiding bij team Incidentbestrijding en manschap in Deventer.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Diederik’ laat Diederik zien wat zijn werk inhoudt.

Roan: fascinatie voor hulpdiensten

28 september 2022

Roan werkt als contentspecialist bij team Communicatie. Hij is deze maand begonnen bij de Veiligheidsregio en ondersteunt het team door middel van foto en video.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight ‘Volgdag Roan’ laat Roan zien wat zijn werk inhoudt én wat zijn eerste indrukken van zijn nieuwe werkgever zijn.

Yorick: goede voorbereiding is het halve werk

25 augustus 2022

Yorick werkt als adviseur crisisbeheersing, coördinator MOTO (Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen) en informatiemanager CoPI (Commando Plaats Incident).

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Yorick” laat Yorick zien wat zijn werk inhoudt.

Didier: hulpverlenen zit in mijn DNA

28 juli 2022

Didier werkt als ploegleider, bevelvoerder, duikploegleider, manschap, bedienaar redvoertuig én hij zit in de ontwikkelpool voor de piketfunctie van Officier van Dienst.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Didier” laat Didier zien wat zijn werk inhoudt.