Door naar de hoofd inhoud

Wij zijn: Veiligheidsregio IJsselland


Onze organisatie bestaat uit de brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is onze basis. Deze trad op 1 oktober 2010 in werking. Veiligheidsregio IJsselland is een overheidsorganisatie die is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor het op niveau houden van onze taken en ons verder te ontwikkelen ontvangen we budgetten van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

We voorkomen en beperken risico’s waar het kan en we bestrijden incidenten waar het moet. Dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met hulpdiensten, elf gemeenten en crisispartners. We bundelen onze krachten op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

In onze regio wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners. Wij zijn er om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico’s.

De verhalen van de veiligheidsregio

Christy: helpt als stagiair bij Facilitair

22 april 2024

Christy, is van 16 oktober tot 26 april stagiaire bij Veiligheidsregio IJsselland en laatstejaars student Facilitair Leidinggevende aan Landstede in Zwolle.

Bart: in balans tussen drie belangrijke rollen

18 april 2024

Bart is functioneel beheerder Corsa en kwartiermaker van #VetVeilig. Daarnaast heeft hij ook nog een piketfunctie als hoofd informatie geneeskundige zorg (HIN-GZ).

Jan: geboren in het uniform

29 februari 2024

Jan is adviseur risicobeheersing, officier van dienst communicatie (woordvoerder) en coördinator bij het team Collegiale Ondersteuning.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Jan” laat Jan zien wat zijn werk inhoudt.

Rob: het onvoorspelbare geeft mij energie

1 februari 2024

Rob is specialist operationele voorbereiding, brandonderzoeker en hij heeft een piketfunctie als Officier van Dienst.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Rob” laat Rob zien wat zijn werk inhoudt.

Joep: mijn werk doet ertoe

23 november 2023

Joep is specialist risicobeheersing en daarnaast heeft hij een piketfunctie als informatiemanager CoPI.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Joep” laat Joep zien wat zijn werk inhoudt.

Ineke: Ik ben een verbinder

2 november 2023

Ineke Bruinsma is HRM adviseur bij zowel de Veiligheidsregio IJsselland als GGD IJsselland. Daarnaast is zij in opleiding voor Officier van Dienst Communicatie.

Aan de hand van foto’s, terug te zien op ons Instagramaccount in de highlight “Volgdag Ineke” laat Ineke zien wat haar werk inhoudt.