Door naar de hoofd inhoud

Gevaarlijke stoffen

Diverse bedrijven werken met stoffen zoals chloor, LPG-gas of ammoniak. Deze stoffen zijn giftig, brandbaar of explosief. Gevaarlijke stoffen kunnen ook worden opgeslagen in tankstations of vervoerd over de weg, het spoor, het water en ondergronds via buisleidingen (zoals gas). 

De regels en wetten rond gevaarlijke stoffen zijn erg streng, de kans op een ongeluk is klein. Toch kan het mis gaan, denk bijvoorbeeld aan:

 • een brand door een brandbare vloeistof, zoals benzine. 
 • Brandbare gaswolk, bijvoorbeeld LPG. 
 • Giftige gaswolk, bijvoorbeeld chloor. 
 • Giftige vloeistof die verdampt, zoals ammoniak. 
 • Explosie, mogelijk als gevolg van een brand. 

Gevaarlijke stoffen herkennen

 • De kleur: bijvoorbeeld van een (rook)wolk. Rook is altijd schadelijk, maar (rook)wolken met een gele of bruine kleur bij een brand wijzen mogelijk op bijzondere giftige stoffen in de rook. Wolken met giftige stoffen, niet afkomstig van een brand, zijn vaak wit of kleurloos. 
 • De geur: giftige stoffen met een herkenbare geur zijn bijvoorbeeld ammoniak en chloor. Veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken.  

Gevaarlijke stoffen en je gezondheid

Giftige stoffen schaden de gezondheid en leiden mogelijk tot irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen. Ook kunnen ze misselijkheid veroorzaken. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof, zoals ammoniak, kan blijvende schade aan de longen veroorzaken.

 

Denk vooruit

 • Kijk op de risicokaart om te zien of en waar in jouw omgeving (waar je woont, werkt of dichtbij bent) gevaarlijke stoffen worden verwerkt, opgeslagen of vervoerd.  
 • Weet wat je moet doen als de sirene gaat. 
 • Weet hoe je gas, elektriciteit en ventilatie uitschakelt.
 • Weet hoe je gevaarlijke stoffen herkent.
 • Stel je telefoon in op het alarmeringssysteem NL-Alert. Kijk op nl-alert.nl.
 • Kijk om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. 
 • Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen.
 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt.

Wat doe ik bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen?

Als je buiten bent

 • Ga zo snel mogelijk naar binnen en volg daarna de maatregelen op voor als je binnen bent (zie hieronder).  
 • Kun je niet naar binnen, ga dan weg van het ongeval en loop of rij dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.  

Als je binnen bent

 • Blijf binnen en sluit ramen en deuren.  
 • Doof open vuur, rook niet.
 • Sluit alle ventilatieroosters en zet ventilatiesystemen uit; afzuigkap, ontluchtingssystemen en -kokers, muur- en toiletroosters.  
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.  
 • Als er geëvacueerd moet worden, hoor je dat via de regionale zender, NL-Alert, de politie of brandweer.  
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de hulpverleners. 

Als je in aanraking bent geweest met giftige stoffen

 • Trek zo snel mogelijk je kleren uit en bewaar ze in een afgesloten zak.  
 • Neem contact op met een huisarts of ziekenhuis.  
 • De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld door een douche. Bezoek daarna wel een arts of ziekenhuis.  

Als er brand of explosiegevaar dreigt

 • Neem zo snel mogelijk afstand van de plek van het ongeval.  
 • Ga naar binnen en blijf binnen.  
 • Als je wegloopt of wegrijdt, doe dat dan dwars op de wind.  
 • Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters, doof open vuur. 
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.  
 • Rook niet.

Gevaarlijke stoffen in en om huis

Sommige stoffen in huis zijn ook gevaarlijk. Er zit gif in. Je kunt er ziek van worden. De stoffen zijn gevaarlijk voor jou, maar zeker ook voor kinderen. Kleine kinderen zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Ze hebben geen benul van gevaar en stoppen alles in hun mond. En omdat ze klein zijn, is een kleine hoeveelheid gif soms al schadelijk. Bij meer dan de helft van alle opnames in een ziekenhuis door vergiftiging, zijn kinderen van 1 en 2 jaar het slachtoffer. Verreweg de meeste ongevallen bij jonge kinderen gebeuren in en om het huis waar ze wonen.

Wil jij weten of jouw huis veilig is voor kinderen? In ons blog, Giftige of gevaarlijke stoffen in en rond huis staat een huistest.

Wat doe ik als ik (mogelijke) gevaarlijke stoffen vind?

 • Raak niets aan.
 • Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op.
 • Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand.
 • Ga met de wind in de rug staan, zodat chemische lucht niet jouw kant op waait.

  Ben je zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde.