Door naar de hoofd inhoud

Wet open overheid

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Met de Wet open overheid (Woo) wordt het voor jou duidelijker hoe de overheid handelt en besluiten neemt. Deze wet bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Veel informatie van Veiligheidsregio IJsselland staat al openbaar. Een groot gedeelte openbare bestuurlijke documenten is te vinden op de pagina’s Documenten en Vergaderingen op onze website. Daarnaast publiceren we documenten via overheid.nl.

Wat staat er in je Woo-verzoek

Om je Woo-verzoek goed te kunnen behandelen helpt het als je de volgende informatie deelt:

  • Eigen contactgegevens, zoals naam en telefoonnummer of mailadres
  • Zo precies mogelijk aangeven over welk onderwerp of document het gaat

Woo-verzoek

Als je informatie of documenten wil opvragen die Veiligheidsregio IJsselland (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kun je hiervoor een Woo-verzoek indienen. Wij kunnen alleen Woo-verzoeken behandelen die gaan over het beleid van Veiligheidsregio IJsselland. Het verzoek moet ook gaan om informatie die wij zelf beschikbaar hebben, zoals documenten of fotomateriaal. Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen over jouw persoonlijke situatie. Je kunt de wet nalezen op de website van overheid.nl

Woo-verzoek indienen

Je kunt je verzoek op drie manier indienen.
1. Digitaal via woo@vrijsselland.nl 
2. Telefonisch via 088 – 119 7000
3. Per post
Veiligheidsregio IJsselland
t.a.v. Woo-verzoek
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle