Door naar de hoofd inhoud

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten en beslist bij meerderheid van stemmen. De burgemeester die is aangewezen als korpsbeheerder (dhr. P.H. Snijders, burgemeester van gemeente Zwolle) is voorzitter van het algemeen bestuur. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het waterschap worden voor elke vergadering van het algemeen bestuur uitgenodigd, maar maken geen deel uit van het bestuur. Het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet kunnen inspelen op uiteenlopende onderwerpen en stemt daarom af met veel externe partijen.

Adviserende leden

De heer A. Mengerink, directeur veiligheidsregio / commandant brandweer
De heer D. Schoonman, dijkgraaf waterschappen  
Mevrouw A. Schulting, Directeur Publieke Gezondheid
De heer S. Sezer, namens de politie-eenheid Oost-Nederland
De heer A.J. Oosterheert, namens de politie-eenheid Oost-Nederland 
De heer M. de Graaf, coördinerend functionaris gemeenten
Mevrouw J. Bult, namens het Openbaar Ministerie 
De heer J. Derksen, namens defensie 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit vier van de elf burgemeesters die een aantal onderwerpen in hun portefeuille hebben. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het algemeen bestuur.

Leden van het dagelijks bestuur

  • De heer P.H. Snijders, burgemeester gemeente Zwolle (voorzitter)
  • De heer R. König, burgemeester gemeente Deventer (vicevoorzitter)
  • De heer J.M. Vroomen, burgemeester gemeente Ommen
  • De heer J.H. Bats, burgemeester gemeente Steenwijkerland

Veiligheidsdirectie

De veiligheidsdirectie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vier kolommen binnen Veiligheidsregio IJsselland. Deze kolommen zijn de elf IJssellandse gemeenten, brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening (GHOR). De veiligheidsdirectie zorgt voor samenhangende adviezen aan het bestuur over rampenbestrijding en crisisbeheersing in IJsselland en zorgt voor de uitvoering van taken, besluiten, projecten en processen op dit terrein.  Ook geeft zij uitvoering aan het multidiciplinaire beleidsplan. 

Leden van de veiligheidsdirectie

De heer A. Mengerink, directeur veiligheidsregio / commandant brandweer
Mevrouw A. Schulting, directeur publieke gezondheid
De heer S. Sezer, namens de politie-eenheid Oost-Nederland
De heer H. van der Woude, waarnemend coördinerend functionaris gemeenten