Door naar de hoofd inhoud

Wat te doen bij stralingsincidenten?

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden strenge regels. Als er zich toch een incident voordoet, dan geeft de overheid algemene adviezen. Uitgebreide, actuele informatie vind je in dat geval onder andere op crisis.nl.

Stralingsincidenten

Bij stralingsincidenten komt ongewenste straling en/of radioactief materiaal vrij (of dreigt vrij te komen) met een verhoogd risico voor mens en milieu. Stralingsincidenten kunnen variëren van grote (dreigende) incidenten in nucleaire installaties tot kleine incidenten met radioactief materiaal in bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Radioactieve straling meten of voelen

Radioactieve straling kan iemand niet voelen, alleen met speciale meetinstrumenten kan worden vastgesteld of ergens straling is. Onder andere de brandweer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het ministerie van Defensie beschikken over deze meetapparatuur.

De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis voor een lange periode kan wel gevaarlijk zijn.

In Nederland zijn drie werkende kernreactoren: kerncentrale in Borssele (elektriciteitsproductie), Hoge Flux Reactor in Petten voor onderzoek en productie van medische isotopen), de Hoger Onderwijs Reactor in Delft (voor onderwijs en onderzoek). De dichtstbijzijnde kerncentrale voor onze regio staat in de Duiste plaats Lingen:  Kernkraftwerk Emsland.

Denk vooruit

Ook als de ernst van de situatie nog niet bekend is, kun je zelf het volgende doen:

  • Ben je in het gebied en krijg je de instructie van de overheid te gaan schuilen? Blijf binnen of ga naar binnen, sluit deuren en ramen en alles wat als ventilatie werkt. Bijvoorbeeld een afzuigkap, ontluchtingskoker en muur- en toiletrooster.
  • Luister naar RTV Oost en kijk op crisis.nl voor actuele informatie en adviezen.
  • Stel je mobiele telefoon in voor NL-Alert.
  • Let op: neem nooit op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet beschermt uitsluitend als je deze op het juiste moment inneemt. Wacht dus altijd op instructies van de overheid en volg deze op. Jodiumtabletten zijn er, in onze regio, voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen.

Wat doet de overheid bij een (dreigend) kernongeval?

Tussen het moment waarop in de kernreactor een incident gebeurt en het moment waarop mogelijk radioactiviteit in de omgeving kan vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt, verschilt per situatie. En de ernst van het ongeval. De overheid kan verschillende maatregelen treffen.

  • Mensen opdragen te schuilen (een gebouw binnen gaan of binnen blijven).
  • Groepen mensen adviseren om jodiumtabletten te slikken.
  • Een gebied evacueren.
  • Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op ander gebied zoals een graas- en vervoersverbod of het sluiten van kassen.

De overheid geeft informatie over de maatregelen via de calamiteitenzender (RTV Oost) op radio of televisie, je mobiele telefoon (NL Alert) en via internet.

Meer informatie

Voor meer informatie over straling en kernongevallen kijk je op het speciale webportaal van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS): www.infonucleairrisico.nl, de algemene website van de ANVS of download hieronder de factsheet ‘Hoe communiceert de ANVS over ‘ongewone gebeurtenissen’?

Voor meer informatie over jodiumtabletten ga je naar de website van de Rijksoverheid