Privacy Statement

Veiligheidsregio IJsselland respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het daarvoor bestemde doel, bijvoorbeeld de vacature waarop u solliciteert.

Verwerking van persoonsgegevens

Veiligheidsregio IJsselland draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. U hebt het recht om op ieder gewenst moment uw gegevens aan te passen.

Veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen, waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt worden.

Wijziging van het privacybeleid

Veiligheidsregio IJsselland heeft het recht om dit privacystatement aan te passen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

[cookies_revoke]

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00