Door naar de hoofd inhoud

Samen werken aan veiligheid

Bij hoogwater, stroomuitval en andere situaties waarin veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan, hebben we hulp nodig van experts. Veiligheidsregio IJsselland werkt daarom nauw samen met deskundige partners.

Samen vormen we een sterk netwerk op het gebied van fysieke veiligheid. We delen onze kennis en procedures en zorgen dat we goed voorbereid zijn op eventuele crisissituaties. Regelmatig samen oefenen met uiteenlopende scenario’s is daarbij van groot belang. Zo blijven we alert en weten we hoe we moeten handelen als het echt nodig is.

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Ondersteuning daarbij krijgen we van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem. Het NIPV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken.

We zijn partner in het Europees project Strategy. Strategy richt zich op systemen voor vroegtijdig waarschuwen en snelle schadebeoordeling bij (natuur)rampen en crises.

Partners

Hieronder volgt een lijst me linkjes naar onze partners ingedeeld op type aanbod.

Openbare orde en veiligheid

Drinkwater

Netbeheer

Openbaar vervoer

Water en weg