GHOR IJsselland

GHOR IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland: de organisatie waarbinnen de GHOR met brandweer, politie en elf gemeenten samenwerkt om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

GHOR staat voor: Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. In de ‘warme’ situatie is de GHOR belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Maar de GHOR doet meer dan dat. In de ‘koude’ situatie houden medewerkers van het GHOR-bureau zich onder andere bezig met opleidingen, trainingen, oefenen, het geven van adviezen op het gebied van risico’s en evenementen en het (mee)schrijven aan draaiboeken.

Geneeskundige hulpverlening

Een goede geneeskundige hulpverlening is de verantwoordelijkheid van een keten van verschillende organisaties. Dit zijn Ambulance IJsselland, het Nederlandse Rode Kruis en de ziekenhuizen. Maar ook Dimence, GGD’en en huisartsen.

De GHOR heeft als taak om deze geneeskundige keten te laten werken tijdens rampen en crises. Het ideaalbeeld is, dat de patiënt niet merkt dat hij met verschillende organisaties te maken heeft.

Trainen en voorbereiden als zorginstelling

Als zorginstelling moet je voorbereid zijn op diverse soorten crises, zodat de zorg van de patiënten dan ook gecontinueerd wordt. Als GHOR willen we daarbij ondersteunen, zodat zorginstellingen het vervolgens zelf kunnen oppakken. Daarom is hier informatie te vinden over trainen en voorbereiden, de rol van de GHOR, GHOR4All en de meest gestelde vragen van zorginstellingen.

Evenementenadvies

Bij het organiseren van een evenement komt er veel op een organisator af. Vanuit de GHOR geven wij adviezen aan de vergunningverlener (de gemeente) op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Dat gaat bijvoorbeeld over het inzetten van EHBO-ers,
plaatsen van toiletten en zorgen voor goede aan en
afvoerroutes van ambulances.

Wie zijn wij

Norbert Bosman

hoofd GHOR-bureau 

Teamleider | Strategisch adviseur directie | Landelijke meldkamerorganisatie


T 088 119 7668

Esther Bouwmeester

beleidsmedewerker

Operationele voorbereiding GHOR-organisatie | Evaluaties en inzetten 


T 088 199 79 07

Heleen de Boer

beleidsmedewerker

Voorbereiding caresector | Zelfredzaamheid: regierol en i.r.t. caresector | Kwaliteitszorg


T 088 11 97 664

Bart Goldsteen

beleidsmedewerker

Voorbereiding geneeskundige partners | Informatiemanagement | Interregionale samenwerking

T 088 119 75 87

Gerwin de Groot

beleidsmedewerker

Evenementen | Risicobeheersing | Zelfredzaamheid i.r.t. gemeenten | Int. samenwerking

T 088 119 75 88

Anniek Helder

Anniek Helder

beleidsmedewerker

Regierol opleiden, trainen en oefenen | Grootschalige Geneeskundige Bijstand


T 088 11 97559

Petra Kruijt

beleidsmedewerker

Regierol opleiden, trainen en oefenen | Interregionale samenwerking


T 088 11 97 601

Annemarie Mars

medewerker beleidsuitvoering

Advisering evenementen | Zelfredzaamheid in relatie tot speciale doelgroepen | Workshops eerste hulp

T 088 11 97 586

Joke Schokker

managementassistente

Uitvoering & registratie opleiden, trainen en oefenenen | Organisatie & logistiek netwerkbijeenkomsten

T 088 11 97 585

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00