Door naar de hoofd inhoud

Brandweer IJsselland

Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Wij redden mens en dier, bestrijden brand en verlenen hulp bij ongevallen. Wij voeren de regie op de rampenbestrijding en zien  samen met andere hulpdiensten toe op jouw veiligheid.

In ons gebied zijn zo’n 950 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel is beroeps, de overige 800 mensen zijn in dienst als vrijwilliger. In 90% van de gevallen rukken zij als eerste uit.  Voor de brandweer is het daarom belangrijk om steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

Als elke seconde telt

Je kunt zelf veel doen om brand te voorkomen. Breekt er toch brand uit? Probeer de brand te blussen. Doe dit alleen als je zelf geen gevaar loopt. Eigen veiligheid en die van anderen staat voorop. Bedenk dat rook giftig is, dus levensgevaarlijk. Blijf uit de rook! Lukt niet meer om de brand te blussen? Verlaat het pand en trek de deur achter je dicht. Wacht buiten tot de brandweer er is.

Een kaart van Veiligheidsregio IJsselland met daarop de locaties van de kazernes in deze regio