Brandweer IJsselland

Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland.  Samen met andere hulpdiensten zien wij toe op uw veiligheid. We houden ons bezig met het voorkomen en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van brand. Ook voeren we de regie bij rampenbestrijding. 

In ons gebied zijn 949 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel is beroeps, de overige 800 mensen zijn in dienst als vrijwilliger. In 90% van de gevallen rukken zij als eerste uit. Als er brand is, maar ook bij incidenten die om hulpverlening vragen. Voor de brandweer is het daarom belangrijk om steeds over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00