Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland vergadert in 2022 op:

Woensdag

16 februari 2022

Download vergaderstukken
Woensdag

6 april 2022

Download vergaderstukken
Woensdag

22 juni 2022

Download vergaderstukken
Woensdag

28 september 2022

Download vergaderstukken
Woensdag

9 november 2022

Woensdag

14 december 2022

 

De vergaderingen zijn openbaar. Toehoorders aan de vergadering kunnen zich aanmelden bij Marjolein Fransen via M.Fransen@vrijsselland.nl.

De voorstellen die in het algemeen bestuur behandeld worden, staan ongeveer een week van tevoren op de site.

Vragen over de onderwerpen die op de agenda staan? Stuur dan een mail naar communicatie@vrijsselland.nl of bel team Communicatie via 088 – 119 70 00.

Terugkoppeling vergaderingen algemeen bestuur

Hieronder kunt u de terugkoppeling van de vergadering van het algemeen bestuur downloaden.

Woensdag

8 december 2021

Download terugkoppeling
Woensdag

16 februari 2022

Download terugkoppeling
Woensdag

6 april 2022

Download terugkoppeling
Woensdag

22 juni 2022

Download terugkoppeling
Woensdag

28 september 2022

Woensdag

9 november 2022

Woensdag

14 december 2022

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00