Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland vergadert in 2023 op:

Woensdag

15 februari 2023

Download vergaderstukken
.
Nazending vergaderstukken
.
Nazending vergaderstukken
Woensdag

5 april 2023

Download vergaderstukken
Woensdag

12 juli 2023

Woensdag

27 september 2023

Woensdag

8 november 2023

Woensdag

13 december 2023

 

De vergaderingen zijn openbaar. Toehoorders aan de vergadering kunnen zich aanmelden bij Marjolein Fransen via M.Fransen@vrijsselland.nl.

De voorstellen die in het algemeen bestuur behandeld worden, staan ongeveer een week van tevoren op de site.

Vragen over de onderwerpen die op de agenda staan? Stuur dan een mail naar communicatie@vrijsselland.nl of bel team Communicatie via 088 – 119 70 00.

Terugkoppeling vergaderingen algemeen bestuur

Hieronder kunt u de terugkoppeling van de vergadering van het algemeen bestuur downloaden.

Woensdag

15 februari 2023

Download terugkoppeling
Woensdag

5 april 2023

Download terugkoppeling
Woensdag

22 juli 2023

Woensdag

27 september 2023

Woensdag

8 november 2023

Woensdag

13 december 2023