Door naar de hoofd inhoud

Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland vergadert in 2023 op:

Woensdag

15 februari 2023

Download vergaderstukken

kadernota voorstel

Nazending vergaderstukken

extra bijlage

Nazending vergaderstukken
Woensdag

5 april 2023

Download vergaderstukken
Woensdag

12 juli 2023

Download vergaderstukken
Woensdag

27 september 2023

Download vergaderstukken
Woensdag

8 november 2023

Woensdag

13 december 2023

De vergaderingen zijn openbaar. Toehoorders aan de vergadering kunnen zich aanmelden bij Marjolein Fransen via M.Fransen@vrijsselland.nl.

De voorstellen die in het algemeen bestuur behandeld worden, staan ongeveer een week van tevoren op de site.

Vragen over de onderwerpen die op de agenda staan? Stuur dan een mail naar communicatie@vrijsselland.nl of bel team Communicatie via 088 – 119 70 00.

Terugkoppeling vergaderingen algemeen bestuur 2023

Hieronder kunt u de terugkoppeling van de vergadering van het algemeen bestuur downloaden.

Woensdag

15 februari 2023

Download terugkoppeling
Woensdag

5 april 2023

Download terugkoppeling
Woensdag

12 juli 2023

Download terugkoppeling
Woensdag

27 september 2023

Woensdag

8 november 2023

Woensdag

13 december 2023

Vergaderingen algemeen bestuur 2024

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland vergadert in 2024 op:

Woensdag

14 februari 2024

Woensdag

10 april 2024

Woensdag

10 juli 2024

Woensdag

25 september 2024

Woensdag

6 november 2024

Woensdag

11 december 2024