Vergaderingen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland vergadert in 2020 op

Woensdag

12 februari

Download vergaderstukken
Woensdag

8 april
In verband met het coronavirus is de fysieke vergadering geannuleerd. In plaats van deze vergadering wordt een aantal onderwerpen informerend ingebracht d.m.v. een schriftelijke ronde.

Download vergaderstukken
Woensdag

13 mei

Woensdag

24 juni

Woensdag

30 september

Woensdag

11 november

Woensdag

9 december

 

De vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats in het gemeentehuis van Olst-Wijhe, aanvang 09.00 uur. Als de locatie of tijd afwijkt, is dat te lezen in de vergaderstukken.

De voorstellen die in het algemeen bestuur behandeld worden, staan ongeveer een week van tevoren op de site.

Vragen over de onderwerp die op de agenda staan? Stuur dan een mail naar communicatie@vrijsselland.nl of bel team Communicatie via 088 - 119 70 00.

 

Terugkoppeling vergaderingen 2020

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00