Door naar de hoofd inhoud

Documenten

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Veel informatie van Veiligheidsregio IJsselland staat al openbaar. Een groot gedeelte openbare bestuurlijke documenten is te vinden op deze pagina. Bij vergaderingen lees je de vergaderstukken en terugkoppelingen van het algemeen bestuur. Daarnaast publiceren we documenten via overheid.nl.

Informatie opvragen

Als je informatie of documenten wil opvragen die Veiligheidsregio IJsselland (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kun je hiervoor een Woo-verzoek indienen.

Strategische beleidsagenda

Bij incidenten of crises kan iedereen altijd op ons kan rekenen. Dat is waar wij voor staan. In de strategische beleidsagenda 2023-2026 staat dan ook waar wij ons als organisatie komende jaren op richten en welke ambities wij hebben. Om samen onze veiligheid in IJsselland te versterken.

Naar de strategische beleidsagenda

Regionaal dekkingsplan

In het dekkingsplan staat hoe snel we na een alarmering op een adres kunnen zijn met de eerste tankautospuit en of we daarmee aan de wettelijk vastgestelde tijden voldoen. Zo niet dan staat ook beschreven welke maatregelen we nemen om toch tot een aanvaardbaar brandveiligheidsniveau te komen.

Naar het regionaal dekkingsplan

Planning- en controlcyclus

Met de planning- en controlcyclus informeren we het bestuur en de gemeenten waarvoor we werken onze doelen, hoe we dit gaan realiseren en wat dit gaat kosten. De beleidsagenda vormt de basis en wordt verder uitgewerkt in begrotingen, bestuursrapportages, jaarverslagen en de jaarrekeningen.

Naar de planning- en controlcyclus

Publieksjaarverslag 2023

Het publieksjaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio IJsselland voor het jaar 2023. Met veel mooie verhalen over (bijzondere) incidenten, impactvolle gebeurtenissen en prestaties is 2023 in het jaarverslag samengevat.

Naar het jaarverslag

Crisisplan

In het crisisplan 2023 – 2026 is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een crisis en hoe de informatielijnen lopen. Dit plan beschrijft de hoofdstructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen en instanties tijdens een crisis.

Naar het crisisplan

Productenboek risicobeheersing

Het productenboek maakt inzichtelijk wat team Risicobeheersing kan betekenen voor bedrijven, partners en inwoners in onze regio.  Van helemaal vooraan in de (veiligheids)keten tot aan de laatste schakels. Van advisering over een omgevingsvisie tot voorlichting aan buurtbewoners na een brand in hun wijk.

Naar het productenboek