Door naar de hoofd inhoud

Wat te doen bij besmettelijke dierziekten?

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Daarom is tijdig opsporen en bestrijden belangrijk. Ook in IJsselland komen af en toe besmettelijke dierziekten voor, zoals de vogelgriep, papegaaienziekte of Q-koorts.

Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen) voorkomt. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is heel klein. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Meer informatie over de vogelgriep.

Papegaaienziekte

Papegaaienziekte (psittacose) is een besmettelijke dierziekte die wereldwijd voorkomt bij vogels. Niet alleen bij papegaaien en parkieten, maar ook bij pluimvee, duiven, eenden, kalkoenen, kanaries en andere vogels. Papegaaienziekte is een zoönose. Dit betekent dat een dier de ziekte kan overdragen op mensen. Denk jij of je dierenarts dat er papegaaienziekte op een locatie heerst? Meld het dan bij de NVWA. Dat is wettelijk verplicht.

Q-koorts bij schapen of geiten

Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en op mensen. Zie je verschijnselen van Q-koorts bij uw schapen of geiten? Meld het direct bij het landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Denk vooruit

  • Maak een melding van een gevonden dier
  • Ligt het dier op je eigen terrein, ruim het dan op met handschoenen aan en gooi dan handschoenen daarna weg
  • Op de website van het NVWA is meer informatie te vinden over besmettelijke dierziekten.

Wat doet de overheid?

Na een melding neemt de NVWA maatregelen om verdere verspreiding van de dierziekte te voorkomen. Soms is het voldoende om het zieke dier en de dieren in zijn omgeving verplicht te isoleren en te behandelen.

Er zijn ook besmettelijke dierziekten, zoals varkenspest of vogelgriep, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn om de ziekte te bestrijden en verspreiding te voorkomen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt dan wettelijke maatregelen, zoals het beperken van het verplaatsen van dieren, mest en dierlijke producten. Dit alles om verdere verspreiding tegen te gaan. Op de bedrijven waar de ziekte is uitgebroken worden de vatbare dieren gedood.