Toegankelijkheidsverklaring

De website www.vrijsselland.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. De website is technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar).

Website

De website van Veiligheidsregio IJsselland voldoet technisch nagenoeg helemaal aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Waar tekortkomingen worden geconstateerd, wordt geprobeerd deze zo snel mogelijk op te lossen.

vrijsselland.nl werkt ´responsive´. Daardoor kan de website op allerlei apparaten goed worden weergegeven: van smartphone, tablet tot desktop.

Leesondersteuning

De pagina’s zijn in lettergrootte aan te passen. Daarnaast beschikt de website over voorleessoftware. Via het icoon ‘Accessibility menu’ kan uit de diverse functie worden gekozen.

Teksten

Het leesniveau van de teksten op www.vrijsselland.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Met cursussen bevordert Veiligheidsregio IJsselland bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) krijgen in de toekomst een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van voorleessoftware laten afspelen.

Video´s op vrijsselland.nl zijn steeds meer ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid.

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

Toetsen

Veiligheidsregio IJsselland maakt gebruik van plugins in het CMS waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier.

Toets op digitale toegankelijkheid

Stichting Lezen & Schrijven heeft op verzoek van Veiligheidsregio IJsselland in februari 2018 de website getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn doorgevoerd.

Proclaimer

De informatie op de website vrijsselland.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio IJsselland. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Komt u toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact met ons op te nemen.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van www.vrijsselland.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met team Communicatie, tel. 088-119 70 00 of e-mail: communicatie@vrijsselland.nl.

Laatst bijgewerkt: juli 2019

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00