Door naar de hoofd inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.vrijsselland.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. De website is technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar).

Toets op digitale toegankelijkheid

Cardan Technobility heeft op verzoek van Veiligheidsregio IJsselland in juli 2023 de website getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn doorgevoerd. Op basis van de herkeuring in oktober 2023 is de digitale toegankelijkheidsverklaring opgesteld en opgenomen in het centrale register.

De website van Veiligheidsregio IJsselland voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid maar is ‘in control’. Waar tekortkomingen worden geconstateerd, wordt geprobeerd deze zo snel mogelijk op te lossen.

Toetsen

Veiligheidsregio IJsselland maakt gebruik van plugins in het CMS waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier.

Responsive

vrijsselland.nl werkt ´responsive´. Daardoor kan de website op allerlei apparaten goed worden weergegeven: van smartphone, tablet tot desktop.

Teksten

Het leesniveau van de teksten op www.vrijsselland.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Met cursussen bevordert Veiligheidsregio IJsselland bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten.

Afbeeldingen

´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) bevatten een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van hulpverleningssoftware laten afspelen.

Video´s op vrijsselland.nl zijn steeds meer ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid.

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

Proclaimer

De informatie op de website vrijsselland.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio IJsselland. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Komt u toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact met ons op te nemen.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van www.vrijsselland.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met team Communicatie, tel. 088-119 70 00 of e-mail: communicatie@vrijsselland.nl.

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2023

Status toegankelijkheidslabel van Veiligheidsregio IJsselland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.