Werken bij

Werken bij Veiligheidsregio IJsselland betekent een bijdrage leveren aan een veilige samenleving. Onze missie: Versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving: risico’s beperken waar het kan en incidenten bestrijden waar het moet. Onze informele, open sfeer gericht op samenwerking kenmerkt de organisatie.

Veiligheidsregio IJsselland is een veelzijdige organisatie in ontwikkeling met prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, sportfaciliteiten, ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en work-life balance door middel van programma’s op het gebied van vitaliteit en gezondheid, betaald ouderschapsverlof, bestedingsruimte in verlof en toelagen op basis van een individueel keuzebudget. 

Opleidingsstage of -onderzoek

Wil je stage lopen bij de Veiligheidsregio IJsselland in het kader van jouw opleiding? Mail je stageverzoek aan sollicitatie@vrijsselland.nl. Voor een goede afhandeling van jouw stageverzoek vragen wij het volgende van je:

  • motivatiebrief met daarin het taakveld waar je belangstelling voor hebt
  • cv
  • de opleiding + het leerjaar waarvoor je de stage zoekt en het soort stage: snuffel-, oriënterende of afstudeerstage
  • de start- en einddatum van de stage en het aantal uur per week
  • periode en omvang van de stage

Brandweervrijwilliger worden

Jaarlijks voeren wij een jaarlijkse regionale wervingscampagne voor nieuwe brandweervrijwilligers. Wil je al eerder je interesse kenbaar maken, mail dan naar sollicitatie@vrijsselland.nl

Via onze LinkedIn pagina blijf je altijd op de hoogte van de laatste vacatures.

Adviseur GHOR

Adviseur GHOR

Het team GHOR is een ambitieus team, heeft de drang te innoveren en ziet binnen het werkveld veel kansen. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en willen leren van elkaar en onze partners. Daarbij past het om ons team aan te vullen met een adviseur (36 uur per week).

 

Lees verder >

Creatieve communicatiestudent(e)

Creatieve communicatiestudent(e)

Een leuke en veelzijdige stageplaats voor een creatieve communicatiestudent(e). Je werkt zes maanden in een dynamisch team als volwaardig lid. Nieuwe content in woord en beeld komt van jouw hand. Je onderzoek richt zich op onze interne communicatiemiddelen en specifiek onze nieuwsbrief.

Lees verder >

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is bedoeld jongens en meisjes van 11 t/m 14 jaar, die alles over de brandweer willen leren en super enthousiast zijn. De korpsen Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle hebben jeugdploegen. Wanneer je 18 jaar bent, stopt je lidmaatschap en kun je, wanneer je aan de eisen voldoet, solliciteren bij de volwassen brandweer. Aanmelden als jeugdlid doe je per mail. Sommige korpsen hebben een wachtlijst.

Meer weten over de jeugdbrandweer? Ga dan naar de website van de brandweer.

Privacy Statement

Veiligheidsregio IJsselland respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de vacature waarop u solliciteert.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Veiligheidsregio IJsselland draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. U hebt het recht om op ieder gewenst moment uw gegevens aan te passen of volledig te verwijderen

 

Veiligheid
Veiligheidsregio IJsselland heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen, waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt worden.

 

Wijziging van het privacybeleid
Veiligheidsregio IJsselland heeft het recht om dit privacystatement aan te passen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 maart 2018.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00