Door naar de hoofd inhoud

Samen werken
aan veiligheid

2019: samen werken aan veiligheid

Vanuit een mooie basis bouwden we het afgelopen jaar door aan Veiligheidsregio IJsselland. De ‘blik op buiten’ bleven we houden. We gingen in gesprek met onze inwoners, bijvoorbeeld na de oefening Community Safety in Wijhe. Ook legden we onze crisisorganisatie onder de loep met het nieuwe Crisisplan 2020-2023. Er werd al een mooie beweging ingezet in het afgelopen jaar en dat zetten we door.

In het algemeen bestuur benoemden we in november Arjan Mengerink als de nieuwe directeur veiligheidsregio / commandant brandweer. Aan hem de taak om de doorontwikkeling van Veiligheidsregio IJsselland verder vorm te geven.

Ik ben trots op iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de veiligheid van onze inwoners. Ook aan de regio’s om ons heen leverden we onze bijdrage, zowel tijdens incidenten als in projecten.

Ik kijk uit naar 2020: samen werken aan veiligheid

Peter Snijders

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

burgemeester Peter Snijders met ambtsketting