Door naar de hoofd inhoud

Wet en regelingen

Veiligheidsregio IJsselland werkt in opdracht van elf Overijsselse gemeenten. Samen zorgen we 24/7 voor een professionele, kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is onze basis. Deze trad op 1 oktober 2010 in werking.

Veiligheidsregio IJsselland is een overheidsorganisatie die is ingesteld onder de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Voor het op niveau houden van onze taken en ons verder te ontwikkelen ontvangen we budgetten van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van Justitie en Veiligheid.