Door naar de hoofd inhoud
evenement

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk op de locatie van het incident te zijn. Alle locaties moeten daarom snel en eenvoudig te bereiken zijn voor hulpdiensten. Het gaat er dan niet alleen om dat de hoofdingang van de woning, het wooncomplex of bijvoorbeeld een winkel bereikbaar is, maar ook om het vrijhouden van rijroutes naar een evenemententerrein, industrieterrein of een winkelgebied. Op deze pagina vind je handige tips hoe je dat het beste kunt doen en waar je rekening mee moet houden.

Bereikbaarheid via de openbare weg

Brandweervoertuigen hebben specifieke afmetingen. Daarom moeten wegen naar bovengenoemde locaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste vind je hieronder. De regels voor bereikbaarheid rondom evenementen zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

 • Denk aan de maximale belasting van de weg en de minimale doorgangshoogte, beschikbare rijbaanbreedte en bochtstralen. Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid:
  a. een breedte van ten minste 4,5 meter;
  b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
  c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en
  d. een doeltreffende afwatering.
 • Brandweervoertuigen moeten onbelemmerd kunnen doorrijden. Het overige verkeer moet dus kunnen uitwijken.
 • Woonwijken, industrieterreinen, winkelgebieden en evenemententerreinen moeten goed ontsloten zijn. Een willekeurig adres moet vanaf een verkeersader binnen een gestelde tijd bereikbaar zijn.
 • Een eengezinswoning is voldoende bereikbaar wanneer een blusvoertuig de toegang tot op een afstand van ten hoogste 40 meter kan benaderen. Voor andere gebouwtypen is 10 meter de maximale afstand.
 • Een tweede, onafhankelijke route is noodzakelijk, omdat de voor de hand liggende route niet altijd bruikbaar is. Denk aan wegwerkzaamheden, opstoppingen, fout geparkeerde voertuigen en dergelijke.

Bereikbaarheid via eigen perceel

 • Is de afstand tussen de toegang(en) van het gebouw en de openbare weg meer dan 10 meter? Dan moeten er op het eigen terrein een of meerdere opstelplaatsen voor blusvoertuigen na het uitrukken van de brandweer zijn.
 • De rijroutes op het eigen terrein naar deze opstelplaatsen moeten geschikt zijn voor brandweervoertuigen. 

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

De handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen

De opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dienen te voldoen aan de specifieke maatvoering van brandweervoertuigen. Deze staan vermeld in de handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid.