Door naar de hoofd inhoud

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Veiligheidsregio IJsselland is uitdagend en betekenisvol. Samen met elkaar werken we aan veiligheid voor ruim 500.000 inwoners. Dat vraagt wat van je, en daar mag je ook wat voor terug verwachten. Uiteraard in salaris, maar ook in vrije tijd, studiefaciliteiten en verzekeringen. Op deze pagina vind je de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rijtje.

Arbeidsvoorwaardenregeling

De arbeidsvoorwaarden van Veiligheidsregio IJsselland zijn vastgelegd in de CAR-UWO Veiligheidsregio’s. Deze informatie is openbaar en in te zien op Overheid.nl.

Anchor link financiele voorwaarden

Financiële voorwaarden

Salaris
Je ontvangt uiteraard een salaris, passend bij jouw functie. De bedragen (bruto) in de salaristabel (op pagina 147) zijn gebaseerd op 36 uur per week. Uitbetaling vindt plaats rond de 20ste kalenderdag van de maand.

Individueel keuzebudget
Je bouwt iedere maand 18,63% van je bruto maandsalaris op. Het IKB kun je voor verschillende doelen inzetten, zoals maandelijks extra loon of extra vakantiedagen.

Toelage onregelmatigheid
Als je in de 24-uursdienst gaat werken ontvang je een toelage voor het werken op onregelmatige tijden.  Het bedrag hangt af van je rooster en je salaris, maar is ongeveer 18% van je bruto maandsalaris.

Toelage voor beschikbaarheid
Als je een neventaak (bijvoorbeeld een crisisfunctie) hebt waar je beschikbaarheidsdiensten voor moet draaien, ontvang je een toelage daarvoor. Het bedrag hangt af van de neventaak en je rooster.

Reiskostenvergoeding
Reis je met eigen of met openbaar vervoer naar je werk, dan ontvang je hiervoor een reiskostenvergoeding van €0,23 netto per km.

Thuiswerkvergoeding
Je ontvangt een thuiswerkvergoeding van €3 per dag waarop je, in overleg met je leidinggevende, vanuit huis werkt.


Verlof en vrije tijd

Vakantieverlof
Bij een gemiddelde arbeidstijd van 36 uur per week heb je recht op 187,2 vakantie-uren per jaar.

Extra vakantie kopen
Je kunt maximaal 144 extra vakantie-uren kopen met je IKB bij een gemiddelde arbeidstijd van 36 uur per week.

Geboorteverlof
Is je partner bevallen? Dan heb je recht op geboorteverlof. Dit verlof, één keer je wekelijkse arbeidsduur, neem je op binnen vier weken na de bevalling.

Aanvullend geboorteverlof
Naast het geboorteverlof heb je ook recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf werkweken. Dit
is onbetaald verlof, waarbij je van het UWV een uitkering krijgt van maximaal 70% van het maximale dagloon.

Ouderschapsverlof
Ben je ouder of verzorger van een kind jonger dan 8 jaar? Dan kun je ouderschapsverlof opnemen. Je hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof (13 weken (deels) betaald en 13 weken onbetaald verlof).

Adoptieverlof
Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heb je recht op 6 weken betaald verlof.

Zorgverlof
Je hebt recht op betaald verlof voor de noodzakelijke verzorging van je partner, ouder of kind, in verband met ziekte.


Ontwikkeling en vakmanschap

Studiefaciliteiten
Wil je een opleiding of (online) training volgen, dan zijn hierin veel mogelijkheden. Als de opleiding gericht is op je functie of loopbaan, betaalt de Veiligheidsregio de opleiding meestal de opleiding helemaal of voor een groot deel.

ICT-faciliteiten
Bij de meeste functies krijg je als medewerker een laptop en telefoon van de Veiligheidsregio.


(Gezondheids)regelingen

Pensioenopbouw en Waardeoverdracht (ABP)
Zodra je in dienst komt, word je aangemeld bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De Veiligheidsregio betaalt een groot deel van de pensioenpremie. Meer informatie: www.abp.nl.

Collectieve zorgverzekering
Bij de ziektekostenverzekeraar CZ, IZA en Menzis, kun je een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten met korting. Daarnaast ontvang je ieder jaar een tegemoetkoming in de zorgverzekeringspremie.  

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Er is een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, waarbij je de premie via je bruto salaris kunt laten betalen. Dat geeft een fiscaal voordeel. Meer informatie:  www.loyalis.nl/veiligheidsregio-ijsselland

ANW-hiaat Verzekering
De ANW-hiaat verzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat je partner een extra inkomen heeft als jou iets overkomt. Deelname is vrijwillig en voor eigen rekening. Meer informatie: https://www.elipslife.com/nl/nld/Downloads

Jouw hoofdstuk bij Veiligheidsregio IJsselland schrijf je zelf

Werken bij Veiligheidsregio IJsselland betekent dat je een bijdrage levert aan een veilige samenleving. We zijn veelzijdig, dynamisch, informeel, volop in ontwikkeling en flexibel. Dit zie je terug in de manier waarop wij werken, maar ook in onze arbeidsvoorwaarden.

Jouw hoofdstuk bij onze organisaties schrijf je zelf. Er zijn namelijk volop mogelijkheden voor ontwikkeling van je talenten en persoonlijke groei. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé heel belangrijk. Voorbeelden zijn: programma’s op het gebied van vitaliteit en gezondheid, sportfaciliteiten op het werk en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.