Door naar de hoofd inhoud

Brandweer op School

Brandweer op School loopt tijdens de hele basisschool door. Van groep 1 t/m 8 zijn er lessen met verschillende leerstijlen die bij de leeftijd en niveau van de leerlingen passen. Leerlingen leren, ontdekken en doen activiteiten. De opbouw van de lessen is gelijk: de thema’s ‘voorkomen’, ‘alarmeren’, ‘vluchten’ en ‘bestrijden’ komen in elk programma aan bod. Bij de thema’s horen de karakters Smokey de Rookmelder, Vlammetje Vuur en Billy Brandkraan.

Lessen kunnen zowel door de leerkracht en ouders gegeven worden, en door mensen van de brandweer. Opdrachten kunnen met de hele klas of individueel gemaakt worden. Ze zijn digitaal te maken, op het digibord of pc, of op een papieren werkblad in te vullen. Na afloop van een les kun je de kennis testen met een quiz.

Aanvullend op deze leerlijn, bieden wij (op basis van beschikbaarheid) schoolbezoeken van de brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverlening) aan.  

Meer weten over #VetVeilig

Wil je meer weten over #VetVeilig of Brandweer op School? Neem dan contact met ons op via vetveilig@vrijsselland.nl of 
088 119 76 60.

Op een leuke manier leren over veiligheid!

Met #VetVeilig maken we kinderen en jonge tieners van 5 tot en met 13 jaar (meer) bewust van risico’s in hun omgeving. En om ze te leren hoe te handelen bij incidenten. Jong geleerd, is immers oud gedaan. Met #VetVeilig willen we hen enthousiast maken over veiligheid, zodat ze uit zichzelf iets doen om hun omgeving veiliger te maken.