Door naar de hoofd inhoud

Meestgestelde vragen voor de care sector

Hieronder vind je de meestgestelde vragen voor de care sector. Je bent onderdeel van de care sector als je werkzaam bent in verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, podotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie, trombosediensten en fysiotherapie.

Kijk voor landelijke informatie voor zorgprofessionals ook op de website van het RIVM

Je kunt ons bereiken via pbmijsselland@vrijsselland.nl. Het werkgebied is ROAZ-regio Zwolle of Euregio dan wel de drie GHOR-regio’s.

Contactgegevens

Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen kun je mailen naar pbmijsselland@vrijsselland.nl.

Voor noodverzoeken PBM kan je contact opnemen met de PBM coördinator van jouw regio. Hun telefoonnummers:

  • Noord en Oost Gelderland:
    Rob Teunissen, 06-12244437
  • Twente:
    Frank Polman, 06-25741365
  • IJsselland:
    Maartje Hamer, 06-83167594

In het algemeen geldt dat bij een grote crisis in de zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week contact kan worden opgenomen met de AC-GZ.

Distributie persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoe kan mijn zorginstelling aan PBM komen?

PBM is voorradig bij reguliere leveranciers voor marktconforme prijzen. Zorginstellingen bouwen via deze weg een voorraad op. Advies (vanuit PBM Oost 3) is om in ieder geval een maandvoorraad aan te houden.

Mocht toch een aanvulling nodig zijn (bv. omdat levering via marktpartijen niet lukt), dan kan beroep gedaan worden op de landelijke noodvoorraad van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) koopt PBM centraal in. Deze ingekochte PBM kunnen zorginstellingen bestellen via het onlineportaal  Mijn MedBIS van Mediq.  

Mediq is aangesloten bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Het consortium waarin partijen zonder winstoogmerk samenwerken, onder regie van het Ministerie van VWS, heeft als doel om gezamenlijk tekorten aan medische hulpmiddelen die als gevolg van de COVID-19 crisis zijn ontstaan op te heffen. 

Levering gaat rechtstreeks van het LCH naar de klant. Let op: vraag zo snel mogelijk een account aan, want het verifiëren van je aanmelding kan wel maximaal vier dagen duren. Pas na de verificatie is het mogelijk PBM bij Mediq te bestellen.

Als je meer vragen hebt, kun je bellen met de klantenservice van Mediq of kijken op hun lijst veelgestelde vragen.

Wat zijn de actuele voorraden PBM bij het LCH?

Wekelijks publiceert het LCH een totaaloverzicht van de tot dusver aangekochte en uitgeleverde persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.

Op dit moment kan het LCH met de huidige voorraad in Nederland ruimschoots voorzien in de vraag die zorginstellingen bij het LCH hebben gemeld. Daarnaast bouwt het LCH een voorraad op om eventuele toekomstige tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg te voorkomen.

Wat doe ik als ik lastig terecht kan bij de reguliere marktpartijen voor PBM? Heb je tips hiervoor?

 Er komen weer steeds meer leveranciers op de markt. Ben je een zorgorganisatie en wil je graag tips of adviezen met betrekking tot de opbouw van je voorraad PBM, mail dan naar pbmijsselland@vrijsselland.nl. Via deze weg kun je in contact komen met andere inkopers van zorgorganisaties die je verder kunnen helpen.

Voor aanvullingen op je voorraad, bijv. door tijdelijke tekorten (bijv. handschoenen) kun je terecht bij het LCH.

Hoeveel voorraad PBM in mijn instelling?

Advies vanuit PBM Oost 3 is een maandvoorraad aan te houden. Zorgorganisaties zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wacht niet met het aanleggen van een voorraad totdat er besmettingen zijn.

Is er voldoende PBM ook voor preventief verbruik?

Er is begin oktober 2020 een groot onderzoek afgerond in opdracht van VWS naar de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg.

De resultaten zijn positief en laten zien dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de tweede golf. Ook bij een eventuele derde golf hebben we voldoende chirurgische maskers en isolatiejassen. Het LCH heeft daarmee een stevige noodvoorraad opgebouwd voor de zorg. Punt van aandacht voor echt langere termijn zijn de handschoenen wegens een wereldwijd tekort.

Welke prijzen hanteert het LCH?

LCH is een noodlijn en dient zich zo minimaal marktverstorend te positioneren. Dit om de marktwerking te maximaliseren en afhankelijkheden te minimaliseren. Gehanteerde prijzen dienen boven de gemiddelde marktprijs te liggen. Marktontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en indien mogelijk worden prijzen aangepast. VWS bepaalt de prijsstelling LCH.

De prijzen zijn zichtbaar als je bestelt via het LCH.

Welke zorgverleners kunnen bij Mediq terecht?

Alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam in verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, podotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie,trombosediensten en fysiotherapeuten hun aanvraag kunnen indienen via Mediq.

Welke PBM kan ik bestellen bij Mediq?

Je kunt het beste contact opnemen met de klantenservice van Mediq voor een actueel overzicht van de beschikbare PBM. Mediq is te bereiken via 088-888 94 04. Je kunt ook informatie vinden op hun website.

Ben ik verplicht een account aan te maken bij Mediq?

Nee, de voorraad die je via Mediq kan verkrijgen is een aanvulling. Mocht je in aanmerking willen komen voor de noodlevering, dan is een account vooraf aanmaken wel verstandig. Het kan max. vier dagen duren voordat je aanmelding geverifieerd is.

Ik ben een mantelzorger, hoe kan ik aan PBM komen?

Mantelzorgers, informele zorgverleners die werken via een persoonsgebonden budget (PGB) en vrijwilligers palliatieve zorg, die zorg dragen voor een (verdachte) COVID-19 patiënt, kunnen bij de huisarts terecht. De huisarts kan een PBM-pakket aanvragen. Een PBM-pakket bestaat uit handschoenen, chirurgische maskers, beschermingsbrillen, halterschorten en handdesinfectanten. De huisarts schrijft een recept uit op de naam van de kwetsbare persoon voor degenen die deze persoon verplegen/verzorgen. Deze kan je vervolgens ophalen bij de apotheek. Hier vind je meer informatie over je beschermde materialen regelt.

Hoe kom ik aan PBM als ik niet in dienst ben van een zorgorganisatie?

Voor zorgverleners die niet in dienst zijn van een zorgorganisatie is er de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg. Hierin staat in welke situatie en op welke manier zij beschermingsmiddelen kunnen krijgen. 

Kan ik nog PBM krijgen vanuit het regionale depot?

In geval van echte nood of onvoorziene omstandigheden kan een zorgorganisatie of -professional PBM verkrijgen via het regionale depot. Bel dan één van de PBM-coördinatoren.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn soms vragen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg. Het kan gaan over gebruik van PBM bij (vermoeden van) corona bij een bewoners of patient, maar ook over preventief gebruik. Hier zijn richtlijnen voor vanuit het RIVM.
Hieronder staan de meest voorkomende vragen hierover.

Wat zijn uitgangspunten PBM bij verpleging, verzorging of medische handelingen buiten het ziekenhuis?

Er zijn landelijke uitgangspunten op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgmedewerkers bij verzorging, verpleging of (para)medische behandelingen van personen met (een verdenking op) COVID-19 en het preventief gebruik van mondneusmaskers in een zorgsetting anders dan een ziekenhuis. Onder deze zorgsettings vallen onder meer de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg en verloskundige zorg.

Hoe moet ik een mondmasker gebruiken? 

Download het factsheet ‘Wanneer is welk persoonlijk beschermingsmiddel nodig in de zorg’

Hoe zet ik een mondkapje op?

Hoe gebruik ik onderzoekshandschoenen?