Door naar de hoofd inhoud

Privacy Statement

De bescherming van persoonsgegevens is sinds 2018 geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via social media worden verzameld. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

Op grond van deze verordening mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt en bewaard als dat uitdrukkelijk is meegedeeld en daarvoor een geldige reden is óf er nadrukkelijke toestemming voor is gegeven door degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar ze voor zijn verzameld. Je hebt het recht om op ieder gewenst moment je gegevens die bij ons bekend zijn in te zien, en (onder voorwaarden) aan te passen of te laten verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens door Veiligheidsregio IJsselland

  1. Op grond van onze wettelijke taak, crisisbeheersing en rampenbestrijding, gebruiken wij soms persoonsgegevens. Denk daarbij aan een woningbrand of ander incident. Aparte toestemming is daarvoor niet nodig, we gebruiken de gegevens dan voor zover dat nodig is om onze taken uit te voeren.

  2. Je legt contact met ons via één van onze kanalen waarbij je je persoonsgegevens bij ons bekend worden. Op de plaats waar je jouw naam of (e-mail)adres invult, staat dan aangegeven voor welk doel jouw gegevens worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij het indienen van een vraag, het reageren op een vacature of een verzoek tot voorlichting. We vragen dan toestemming voor het gebruiken van jouw gegevens voor dat specifieke doel.

Social media

Met het gebruiken van social media accepteer je de gebruiksvoorwaarden van dat kanaal. Daaronder verstaan wij:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • X (voorheen) Twitter
  • Whatsapp
  • Websites vrijsselland.nl en brandweer.nl/ijsselland

Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van gegevens verstuurd via die kanalen.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld in sommige gevallen ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via onze communicatiemiddelen strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Veiligheid

Veiligheidsregio IJsselland heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Mocht er ondanks die maatregelen iemand onbevoegd toegang tot de persoonsgegevens krijgen, dan volgen we de regels van de AVG over ‘datalekken’.

Wijziging van het privacybeleid
Veiligheidsregio IJsselland heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Heb je vragen of klachten over de bescherming en het gebruik van jouw persoonsgegevens dan mail je naar onze functionaris gegevensbescherming via fg@vrijsselland.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op maandag 4 september 2023. Ter publicatie op www.vrijsselland.nl/privacy