Door naar de hoofd inhoud

Welkom in het werkveld van team Risicobeheersing van Veiligheidsregio IJsselland

Een enthousiast en deskundig team. Zij hebben me de afgelopen periode laten zien wat ze allemaal (kunnen) doen. En ze hebben me meegenomen op hun ‘Reis naar 2025’. Een reis die ze maken omdat er heel veel verandert in hun werkveld: risico’s, verwachtingen van inwoners en partners, wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en de komst van de Omgevingswet. Tegelijkertijd zijn ze bezig om meer naar de risico’s te kijken en minder naar de regels. Alles bij elkaar maakt dat het werkveld complexer en de risico’s daarmee groter. Dat maakt het nog belangrijker om goed samen te werken met alle verschillende partners. Want hoe goed ieder voor zich ook is, we kunnen het niet alleen. We hebben elkaar als partners nodig. Wat kan de ander betekenen.

Samen weten we meer

Dit productenboek laat zien wat collega’s van team Risicobeheersing kunnen betekenen. Wat ze misschien nu al voor je doen maar ook wat ze nog meer kunnen wat je nog niet wist. Van helemaal vooraan in de (veiligheids)keten tot aan de laatste schakels. Van advisering over een omgevingsvisie tot voorlichting aan buurtbewoners na een brand in hun wijk. Omdat ze brand en ongevallen natuurlijk liever voorkomen maar er ook (willen) zijn als dat een keer niet gelukt is. Dat is hun werk. Daar zijn ze goed in. En dat laten ze graag zien in dit productenboek.

Ik vind het mooi dat ze vanuit hun veranderende werkveld en hun reis het initiatief hebben genomen om dit productenboek te maken. Het laat aan alle partners, intern en extern, zien wat ze doen en waar hun meerwaarde ligt.

Veel plezier bij het ontdekken van die meerwaarde en hopelijk tot snel in het werkveld.

Arjan Mengerink
Directeur veiligheidsregio/commandant brandweer 

burgemeester Peter Snijders met ambtsketting