Door naar de hoofd inhoud

Toolkit hoogwater & overstroming

Op deze pagina vind je downloads, links, video’s en foto’s over ‘hoogwater en overstroming’ die je kunt gebruiken voor communicatie-doeleinden.

Overstroom ik?

Op de website overstroomik.nl kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Is evacuatie een optie of moet je juist blijven?

Overstroom ik? is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de Waterschappen en het Deltaprogramma.

Video’s

Handige links