Door naar de hoofd inhoud

Trainen en voorbereiden als zorginstelling

Als zorginstelling moet je voorbereid zijn op diverse soorten crises, zodat de zorg van de patiënten dan ook gecontinueerd wordt. Als GHOR willen we daarbij ondersteunen, zodat zorginstellingen het vervolgens zelf kunnen oppakken. Daarom is hier meer informatie te vinden over trainen en voorbereiden, de rol van de GHOR, GHOR4All en de meest gestelde vragen van zorginstellingen.

Wat doet GHOR tijdens een crisis

De GHOR monitort, verbindt partijen aan elkaar en coördineert wanneer er sprake is van een crisis. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg van hun patiënten en het welzijn van hun medewerkers. Er wordt verwacht dat de zorginstelling daar zelf beslissingen in neemt gedurende een crisis.

Een aantal vaktermen van de GHOR

  • DPG – Directeur publieke gezondheid. De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR. Daarmee is de DPG voor de geneeskundige keten – de zogenaamde ‘witte keten’ – de gesprekspartner voor de gemeente, brandweer, politie en justitie.
  • HIN-GZ – Hoofd informatie geneeskundige zorg is verantwoordelijk voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige hulpverlening.
  • OvDG – Officier van Dienst Geneeskundig geeft leiding en coördinatie aan de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten en evenementen.
  • AC-GZ – Algemeen commandant geneeskundige zorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

Vaardigheden om te trainen

Crisissituaties kunnen lang duren, zoals de coronapandemie of een overstroming. Een brand is een acute kortdurende crisis. In alle gevallen wordt er van een zorginstelling verwacht om dan om te gaan met veel onzekerheden, schaarste aan mensen of middelen. Het crisisteam, vaak is dat het managementteam van een organisatie, is dan aan zet. Zij moeten in die lastige situatie snel schakelen en adequaat samenwerken in de ‘commandostructuur’.

Crisiskaart

De crisiskaart is te gebruiken bij crises met een grote impact op de cliënten, medewerkers en de organisatie. Het is een hulpmiddel voor het bieden van structuur.

Vragen?

Algemene vragen kunt je mailen naar ghor-bureau@vrijsselland.nl. Vragen over GHOR4All IJsselland stuur je naar ghor4all@vrijsselland.nl.

Scenario’s om mee te oefenen

De GHOR heeft tien oefenscenario’s ontwikkeld waar zorginstellingen mee kunnen oefenen. In elk scenario wordt er een crisissituatie omschreven zodat een crisisteam kan oefenen met besluitvorming. Voor het oefenen wordt de BOB methode gebruikt. 

  1. Wijs een oefenleider aan die de informatie uit het document verstrekt aan het crisisteam en zelf niet mee oefent.
  2. Het crisisteam moet met de verstrekte informatie de BOB methode doorlopen.
  3. Wanneer de BOB afgerond is, kijkt de oefenleider of alle dilemma’s besproken zijn.
  4. Daarna verstrekt de oefenleider de extra informatie waardoor een nieuwe BOB gemaakt moet worden. Vervolgens controleert de oefenleider weer de dilemma’s.
  5. Bespreek aan het einde met elkaar hoe het proces verliep.

GHOR4all

GHOR4all is een online systeem waar zorginstellingen informatie over hun organisatie beheren die van belang is voor de hulpdiensten en de GHOR. Bijvoorbeeld telefoonnummers die 24/7 bereikbaar zijn en gegevens over het aantal en type cliënten.