Wat te doen bij terrorisme?

De kans op een aanslag in Nederland is realistisch. Verschillende organisaties, zoals politie en justitie, werken samen om deze kans zo klein mogelijk te maken. Ze wisselen informatie uit en werken samen met andere landen. Politie en veiligheidsdiensten houden mogelijke terroristen in de gaten en proberen radicalisering te signaleren. Als het nodig is, nemen ze veiligheidsmaatregelen om personen, instanties en andere mogelijke doelwitten te beschermen. 

Wees alert op verdachte situaties en meld deze bij de politie via 0900 – 8844 of via Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Je kunt daar ook terecht voor meldingen over extremisme of radicalisering. Bel bij spoed altijd alarmnummer 112!

Verdachte situaties

Wat verdacht is, hangt af van de situatie  Enkele situaties die zich voor kunnen doen zijn:

 • een achtergelaten koffer in een openbare ruimte;
 • een onbekend bestelbusje dat al langere tijd op dezelfde plek staat;
 • mensen met veel aandacht voor beveiliging van een gebouw of terrein;
 • iemand die grote hoeveelheden verdachte artikelen, zoals kunstmest of waterstofperoxide, koopt.
 • een gesprek dat je opvangt met verdachte woorden.

Wat kan ik zelf doen bij een aanslag?

 • Breng jezelf in veiligheid en waarschuw anderen.
 • Bescherm jezelf tegen rondvliegend of vallend materiaal.
 • Als er gewonden zijn en geen hulpdiensten, bel je 112: vertel waar je bent en wat er aan de hand is. 
 • Help elkaar: til kinderen op en help mensen die slecht er been zijn. Zorg dat slachtoffers ruimte krijgen.
 • Ga niet kijken op de plaats van een (dreigende) aanslag.
 • Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van hulpverleners op.
 • Verstrek de politie alle informatie die waardevol kan zijn bij het opsporen van de daders, zoals een signalement, foto’s of video’s.

Belangrijke telefoonnummers

Zet de volgende belangrijke telefoonnummers in je mobiele telefoon of schrijf ze op.

 • Politie: 0900 – 8844
 • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
 • Alarmnummer, alleen bij spoed: 112

Ben je doof of slechthorend? Dan kun je de politie bereiken via 0900 – 1844 (teksttelefoon). Bij spoed bel je 0800 – 8112.

Waar vind ik (meer) informatie?

Meer informatie over terrorisme vind je op de volgende websites.

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00