Door naar de hoofd inhoud

Vogelgriep bij eendenbedrijf in Kamperveen

14 maart 2018
drie ganzen die gras aan het eten zijn

In Kamperveen is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd.

In totaal gaat het om ongeveer 29.000 vleeseenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Dode dieren melden

Vindt u dode dieren op het land? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente.

Vindt u dode dieren in het water? Dan kunt u dit melden bij Waterschap Drents Overijsselse Delta via 088 – 233 12 00.

Meer informatie

Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de websites van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksoverheid.