Door naar de hoofd inhoud

Wees zuinig met water!

sluis die droog ligt

Extreem droog en warm was het in de zomermaanden juni, juli en augustus. Voor sommigen misschien heerlijk, maar dit extreme weer betekende ook: gele weilanden, dode vissen en een (dreigend) watertekort. Deze warme en droge maanden stonden voor de veiligheidsregio vooral in het teken van netwerken, monitoren en informeren.

Als netwerkorganisatie stuurden we onze (crisis)partners vier keer een nieuwsbrief met gebundelde, actuele informatie over hitte, droogte en (zwem)water. We deelden het meest recente nieuws en verwezen naar verschillende informatiepagina’s en websites. Met als doel dat alle partners op de hoogte waren van de actuele situatie vanuit elke partner. En om alle inwoners te kunnen voorzien van complete, juiste en de meest actuele informatie.

“Het neerslagtekort was drie keer groter dan in een gemiddeld jaar. Grondwaterstanden zakten ver onderuit en waterpeilen in sloten, rivieren, kanalen en vijvers konden in een deel van ons
werkgebied niet op voldoende niveau worden gehouden.”

Herman Dijk, dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wees zuinig!

Dat was de boodschap deze zomer: heel zuinig omgaan met water. Vanwege de aanhoudende droogte was er vanaf begin augustus in heel Nederland sprake van een watertekort. De verwachte buien waren niet voldoende om het watertekort weer aan te vullen. Spaarzaam omgaan met water dus: geen auto’s wassen en niet de tuin sproeien. De vraag naar drinkwater was ruim 40% hoger dan normaal, ondanks de vakantieperiode. En ook met oppervlakte- en grondwater moest zuinig worden omgegaan.

Lees hier ook het artikel Evaluatie droogte: “Watervraag was extreem groot” van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Fotografie: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)