Door naar de hoofd inhoud

Woo-verzoek indienen

Als je informatie of documenten wilt opvragen die Veiligheidsregio IJsselland (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kun je hiervoor een Woo-verzoek indienen. Wij kunnen alleen Woo-verzoeken behandelen die gaan over het beleid van Veiligheidsregio IJsselland. Het verzoek moet ook gaan om informatie die wij zelf beschikbaar hebben, zoals documenten of fotomateriaal. Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen over jouw persoonlijke situatie. Je kunt de wet nalezen op de website van Overheid.nl

Behandeling van je verzoek

Je krijgt binnen 4 weken na ontvangst een reactie op een Woo-verzoek. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. In dat geval krijg je voordat de eerste 4 weken zijn verlopen bericht dat het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken over de afhandeling.

Krijg je niet binnen deze termijn een besluit op je verzoek? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift dien je in via: Dagelijks bestuur Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001 BL Zwolle.

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we een Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft én de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het weten als we je verzoek doorsturen.

Afwijzen van je verzoek

We kunnen je verzoek afwijzen en besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven. Het kan ook zijn dat het schadelijk is voor de veiligheid van Nederland als de opgevraagde informatie openbaar wordt.

Het kan ook gebeuren dat we documenten alleen deels openbaar maken. Dan wordt bijvoorbeeld een bijlage met financiële informatie onleesbaar gemaakt. We leggen daarna in het Woo-verzoek aan je uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken.
Ben je het niet eens met het besluit? Dan kunt je hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Wet open overheid voor onze organisatie? Stuur dan een e-mail naar woo@vrijsselland.nl.