Door naar de hoofd inhoud

Oefening Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB)

8 november 2018
busje met slachtoffer voor school

Veiligheidsregio IJsselland houdt vandaag (donderdag 8 november) een grote oefening waarin Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) centraal staat. Bijna alle gemeenten en hulpverleningsdiensten uit onze regio doen mee aan deze oefening. De oefening speelt zich af binnen de muren van de kazerne aan de Marsweg. 

Het doel van de oefening is om de procedures die gelden voor dit incident type te trainen. Op 8 november worden met name Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT) getraind. Deze crisisteams zijn verantwoordelijk voor het managen van de operationele en bestuurlijke effecten en impact van een incident. In de oefening wordt er opgeschaald naar GRIP-4. Dit betekent dat dat het incident zich in meerdere gemeenten afspeelt en dat de crisisorganisatie op regionaal niveau wordt bestuurd.

Naast het ROT en RBT doen ook de Meldkamer Oost Nederland, de secties Brandweerzorg, Bevolkingszorg (met diverse actiecentra zoals het crisiscommunicatie), GHOR en politie mee, evenals  Defensie, het NCTV, Justitie, gemeentelijke functionarissen en medewerkers van de veiligheidsregio.

Veiligheidsregio IJsselland bereidt zich samen met haar partners voor op verschillende soorten incidenten en crisissituaties. TGB is daar een van. Het landelijk dreigingsniveau is volgens het NCTV ‘substantieel’. Onze regio wordt niet beschouwd als de meest risicovolle regio van Nederland. Dat betekent echter niet dat er in onze regio niets kan gebeuren. Met deze oefening bereiden we ons hierop voor. Daarnaast is het thema TGB geschikt voor een oefening op GRIP-4 niveau.

Om goed te kunnen oefenen wordt de deelnemers een zo realistisch mogelijk scenario aangeboden. Dit gebeurt via een mediasimulator waarmee actueel nieuws van diverse (fictieve) nieuwsbronnen en het beeld dat social media geven wordt gemonitord. Deelnemers aan de oefening krijgen gedurende de dag informatie, vragen, knelpunten en dilemma’s te verwerken.

Om plannen en procedures rond de bestrijding van allerlei incident types te kennen en te kunnen toepassen is het belangrijk om te oefenen. Het organiseren en coördineren van oefeningen is bovendien een wettelijke taak van veiligheidsregio’s. Gezamenlijke oefeningen versterken ook de verbinding tussen de deelnemende hulpverleningsdiensten. Dit is van essentieel belang voor de samenwerking tijdens een groot incident, een ramp of crisis.