Door naar de hoofd inhoud

2018: facts & figures

31 december 2018
brandweermannen bij heidebrand

3.421 keer was Brandweer IJsselland betrokken bij incidenten in 2018. Dat was 224 keer minder dan het jaar daarvoor. Vooral de bijzondere weersomstandigheden, zoals de storm in januari en de droge, warme zomer, zorgden voor topdrukte. De crisisorganisatie van IJsselland kwam in 2018 maar liefst 14 keer in actie, één keer minder dan in 2017.

Tijdens de storm van 18 januari verwerkte de brandweer 130 incidenten, zoals bomen op de weg en schade aan het wegdek. Ook bij de gemeenten zelf kwamen meldingen binnen. Extra druk was het tijdens de zomerperiode. Door het warme en droge weer was het in juni en juli ook drukker voor de brandweer met 241 brandincidenten. Ook het speciale natuurbrandbestrijdingsteam ‘Handcrew Overijssel’ werd in 2018 vier keer ingezet in de regio en drie keer op andere plekken in Nederland, waaronder Drenthe.

Minder automatische alarmen

Een brandweereenheid kan een automatische brandmelding krijgen via brandmeldinstallaties van bedrijven en instellingen waar niet zelfredzame mensen aanwezig zijn. In 2018 is de brandweer bijna 1.000 keer gealarmeerd voor een automatische brandmelding. In 2017 lag dat aantal nog rond de 1.300. De afname komt doordat er afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan het terugdringen van dit soort meldingen. De meldkamer speelt hierbij een belangrijke rol door bij het aannemen van een melding door te vragen en sneller contact te leggen met andere hulpdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van Brandweer Nederland.

In 2018 is de brandweer bijna 1.000 keer gealarmeerd voor een automatische brandmelding. In 2017 lag dat aantal nog rond de 1.300. De afname komt doordat er afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan het terugdringen van dit soort meldingen.

Grotere incidenten in onze regio

Als er een groter incident in onze regio is, werken we volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Deze bepaalt hoe de coördinatie en de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie verloopt. De GRIP-fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. In 2018 is deze procedure 14 keer ingezet, waaronder tijdens de brand bij verzorgingstehuis Fermate in Zwolle en een industriebrand in Kampen. Tijdens dergelijke incidenten zetten we steeds vaker de liveblog in op onze website, vrijsselland.nl. Zo krijgen inwoners van IJsselland zo snel als mogelijk de juiste informatie.

Klik hier en lees meer over onze crisisteams en de GRIP-fases.