Door naar de hoofd inhoud

Advies gebruik ademhalings- beschermingsmasker

26 maart 2020
blauwe met gele puntjes staat voor het Coronavirus

Bekijk hier het advies voor het gebruik van een mondneusmasker voor de cure sector.

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact, biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiƫnten moeten verzorgen met COVID-19. Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat grote hoeveelheden aerosolen kunnen ontstaan zoals bronchoscopie, cardiopulmonale reanimatie ,tracheale intubatie, niet invasieve beademing, handmatige beademing, optiflow, tracheostomie, handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen. Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1 masker.

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP/chirurgisch masker

  1. Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand (moeilijker is om te ademen) te hoog wordt (3-4 uur) of het masker heel nat.
  2. Maskers hoeven niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiƫnten achter elkaar.

Hergebruik van de FFP/chirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP maskers en chirurgische maskers die gebruikt zijn te bewaren voor (her)sterilisatie en later hergebruik. Methoden hiervoor worden nog onderzocht.