Door naar de hoofd inhoud

Arjan Mengerink benoemd als nieuwe directeur veiligheidsregio / commandant brandweer

7 november 2019
Arjan Mengerink

De 57-jarige Arjan Mengerink is door het algemeen bestuur  per 1 januari 2020 benoemd als de nieuwe directeur veiligheidsregio / commandant brandweer. Op dit moment is Arjan bezig met leiderschapsontwikkeling bij Politie Oost-Nederland.

Ervaring

Arjan heeft veel managementervaring op het gebied van veiligheid, niet alleen als districtschef bij de politie IJsselland en lid van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio IJselland maar ook als algemeen commandant politie en als operationeel leider bij de veiligheidsregio. Daarnaast is Arjan veel betrokken geweest bij grote ontwikkelopgaven binnen de politie, zoals bij de vorming van de nationale politie en de realisatie van de meldkamer. Hij is afgestudeerd aan de Politieacademie en heeft de studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. In 2015 werd hij verkozen als multiplier of the year: een titel die hij kreeg vanwege het feit dat hij een leiderschapsstijl heeft waarin hij met passie anderen stimuleert om hun capaciteiten en talenten optimaal te benutten. 

Veiligheidsregio IJsselland

Bij Veiligheidsregio IJsselland komt Arjan te werken in een organisatie die vorig jaar een stevige strategische koers heeft ingezet gericht op samenwerking, het voorkomen en bestrijden van incidenten en het inspelen op nieuwe veiligheidsrisico’s. “Met de komst van Arjan Mengerink krijgt de veiligheidsregio een leider die zowel gericht is op de mens als het resultaat, die IJsselland met haar veiligheidsproblematiek goed kent, die hart heeft voor het operationele optreden en die gericht is op verbinden, ontwikkelen en presteren. Dat past helemaal bij de koers die de veiligheidsregio heeft ingezet en de fase waar de organisatie zich in bevindt”, aldus het bestuur.

Start januari 2020

Arjan zal per januari 2020 starten aan zijn nieuwe baan. Arjan: “Een organisatie die samen werkt aan veiligheid. Die gericht is op verbinden, inspelen op hetgeen er in de samenleving gebeurt en waarin vakmanschap centraal staat; daar wil ik graag leiding aan geven.”