Door naar de hoofd inhoud

Arjen Schepers vertrekt naar Lelystad

3 juli 2019
arjen schepers

Arjen Schepers, directeur/commandant brandweer van Veiligheidsregio IJsselland, is per 1 oktober 2019 benoemd als algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Lelystad. Met zijn vertrek sluit Arjen een loopbaan af van ruim 19 jaar bij de brandweer en veiligheidsregio.

In 2000 begon hij als brandweerofficier bij de Regionale Brandweer IJssel-Vecht. Van 2007-2014 was hij eenheidsmanager en commandant brandweer in Kampen en Steenwijkerland. Vervolgens werd hij van 2014-2016 manager incidentbestrijding en clustercommmandant van Zwolle en Dalfsen. Sinds 2016 vervult Arjen de functie van directeur/commandant brandweer van Veiligheidsregio IJsselland.

Arjen heeft in zijn functie als directeur/commandant brandweer een belangrijke strategische rol gespeeld in de doorontwikkeling van onze organisatie. Onder zijn leiding is ruimte gecreëerd om toe te groeien naar een organisatie die in staat is om in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen op zowel lokaal, regionaal, als landelijk niveau. De samenwerking met andere veiligheidspartners is daarnaast verder  versterkt. De missie van de veiligheidheidsregio staat daarbij altijd centraal: ‘versterken van veiligheid: voorkomen waar het kan en bestrijden waar het moet’.