Door naar de hoofd inhoud

Belangstellingsregistratie crisiscommunicatie

Beste communicatiecollega,

Je vervult op dit moment een rol in de regionale crisisorganisatie. Deze is ingericht op basis van het vierjarige crisisplan. Op 11 december stelde het algemeen bestuur het nieuwe crisisplan voor de komende vier jaar vast. De rode draad is dat de crisisorganisatie aansluit bij nieuwe risico’s en inzetbaar is in zowel de acute als niet-acute fase.

Voor crisiscommunicatie houdt dit enkele veranderingen van rollen in. Daarover hebben we woensdag 22 januari met elkaar gesproken. Nieuw zijn de rollen van HIN Communicatie en communicatieadviseur kernteam OL | BGM.

Via deze belangstellingsregistratie hoor ik graag waar jouw 1e en 2e voorkeur naar uitgaat. Blijft je rol bestaan en wil je die graag continueren: geef dat dan als 1e voorkeur aan.

Heb je vragen, bel dan gerust.  Zo niet, dan zie ik je reactie graag voor dinsdag 4 februari tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Janny Nijsingh,
coördinator crisiscommunicatie Veiligheidsregio IJsselland
telefoon: 06 – 51 15 44 78


Communicatieadviseur Commando Plaats Incident (CoPI)       
Je kerntaken zijn:

Adviseren CoPI over de operationele aspecten van de communicatieaanpak in het bron- en effectgebied. 

Persvoorlichting op de plaats van het incident.

Dit is een piketfunctie met 6 personen in het piket.

HIN Communicatie
Je kerntaken zijn:

Ondersteunen communicatieadviseur CoPI vanaf GRIP 1.

Als lid van het actiecentrum communicatie het proces ondersteunen met omgevings-analyses en actuele informatie vanuit het netcentrisch werken met informatie in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS).

Dit is een piketfunctie met 6 personen in het piket.

Communicatieadviseur kernteam operationeel leider / kernteam burgemeester
Je kerntaken zijn:

Adviseren van de operationeel leider over tactische en strategische aspecten van de
communicatieaanpak rond een gebeurtenis.

Adviseren van de burgemeester over bestuurlijke aspecten en dilemma’s rond de gebeurtenis.

Dit is een piketfunctie met 6 personen in het piket.


Hoofd Taakorganisatie Communicatie
Je kerntaken zijn:

Organiseren en leiden van de taakorganisatie communicatie

Strategische en tactische kaders en opdrachten vertalen in concrete taken en acties.

Afstemmen van werkzaamheden en woordvoeringslijn met externe en interne partners.

Dit is een piketfunctie met 6 personen in het piket.

Specialist crisiscommunicatie  
Je kerntaken zijn:

Productie van communicatiemiddelen en –diensten, zoals persberichten en FAQ’s  voor verschillende kanalen.

Op basis van omgevingsanalyses en LCMS een inschatting maken van de aard en omvang van het incident en de verwachte maatschappelijke impact en informatiebehoefte.

Deze functie is op basis van vrije instroom met tien personen in de poule.