Door naar de hoofd inhoud

Brandveilige zorg in IJsselland

4 juli 2024
bevelvoerder brandweer voor gebouw

Hoe is het gesteld met de (brand)veiligheid bij zorginstellingen? Begin dit jaar startte het project ‘(Brand)veilige zorg in IJsselland’. Onze regio heeft veel en diverse zorgorganisaties. Zorgspectrum Het Zand is daar één van en krijgt onder ander te maken met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De functionaris werkomstandigheden en veiligheid van Zorgspectrum Het Zand vertelt: ”Het is goed om elkaar als zorgorganisatie en als hulpverleners te ontmoeten. We hebben elkaar nodig in het ondersteunen en vergroten van de (brand)veiligheid. Freek Weijs, team Risicobeheersing, controleert met regelmaat De Berghorst in Staphorst op brandveiligheid en de juiste vergunningen. Samen met Natasja Kommer, projectleider van het project ‘Brandveilige zorg in IJsselland’ en adviseur risicobeheersing, en een aantal zorgmedewerkers berekenden we onlangs hoeveel tijd we nodig hebben bij een ontruiming. ’s Nachts zijn er op locatie vaak maar twee of drie medewerkers. Daarom moeten medewerkers in de nachtdienst minimaal BHV-geschoold zijn, zodat we ook in de nacht potentieel hebben bij een ontruiming. Bij een melding hopen en verwachten we dan ook snel hulp te krijgen van de brandweer.”

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Vanaf 1 juli 2024 is het volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) niet meer toegestaan om brandbare objecten in vluchtroutes te plaatsen. Denk hierbij aan scootmobielen, brandbare decoratie en meubilair. “Als zorginstelling moeten wij dus alternatieven organiseren waar bewoners hun scootmobielen kunnen stallen dichtbij hun woning of kamer. Niet elk gebouw heeft hiertoe de mogelijkheid. Als accu’s van scootmobielen demontabel zouden zijn, zou dit schelen in ruimte. Anders moeten ze op hun eigen kamer opladen en die ruimte is vaak beperkt.”

Brandveilige zorg

“Bij Het Zand heeft de bijscholing van BHV-medewerkers na corona weer de nodige aandacht en prioriteit. Technische voorzieningen zoals deuren die automatisch openen of indien nodig sluiten is op alle locaties van Het Zand geregeld. Personele krapte en invalkrachten spelen ons echter nog wel eens parten. Ook is de afweging hoe we de zorggelden besteden een uitdaging wanneer we ook praktische zaken, zoals een stallingsruimte, te regelen hebben. Gelukkig trainen we op een aantal locaties samen en hebben we overleg met de lokale brandweer. Deze samenwerking wordt als heel waardevol en leerzaam ervaren.”

Kennissessies (brand)veilige zorginstellingen

Projectleider Natasja Kommer: “Vanuit het project organiseren we kennissessies voor alle zorginstellingen in de regio en begeleiden we een vijftal instellingen intensief. We bekijken de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten en kijken met de instelling of er verbeteringen mogelijk zijn. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving voor bewoners/cliënten, bezoekers en medewerkers.”

Ben jij BHV-verantwoordelijke of gebouwbeheerder van een zorginstelling in onze regio? Meld je dan via het formulier aan voor een van onze kennissessies (brand)veilige zorg in IJsselland op maandag 16 september in de Brandweerkazerne van Nieuwleusen of dinsdag 8 oktober in de Brandweerkazerne van Ommen.