Door naar de hoofd inhoud

Brandveilig gebruik gebouwen in ‘1,5 meter-samenleving’

28 mei 2020
brandweerman in blauw uniform achter ipad in schemerig pand

De komende periode gaan veel organisaties, bedrijven en instellingen nadenken over de manier waarop ze invulling gaan geven aan de 1,5 meter-samenleving. Dit kan betekenen dat de manier waarop mensen samenkomen en het gebruik van ruimten anders wordt dan ’normaal’.

Denk hierbij aan het veranderen van looproutes in gebouwen en het in gebruik nemen van ruimtes die voorheen niet gebruikt werden voor het verblijven van personen.

Het is denkbaar dat dergelijke veranderingen van invloed zijn op de brand- en vluchtveiligheid van uw pand. Zorgt de nieuwe looproute voor een langere loopafstand in geval van vluchten? Is de afgesproken verzamelplek geschikt voor de onderlinge 1,5 meter afstand? En is het geluid van de ontruimingsalarminstallatie hoorbaar in de nieuw ingerichte ruimte? Het is goed om nu stil te staan bij dergelijke vragen, zodat u in geval van een calamiteit niet voor verrassingen komt te staan.

Tips brandveilig gebruik

  • Wanneer de looproutes in uw gebouw worden aangepast, controleer dan in hoeverre dit van invloed is op het veilig vluchten. Zijn er fysieke  barrières die het afwijken van de nieuwe looproute onmogelijk maken. Of is er in geval van een calamiteit alsnog een andere uitweg mogelijk?
  • Beoordeel de capaciteit van de opvanglocatie die gebruikt wordt bij een ontruiming. Is deze groot genoeg voor verantwoord gebruik bij een ontruiming of moet er tijdelijk aan een andere of extra locatie worden gedacht?
  • Neem de BHV-organisatie mee in de wijzigingen in het gebruik. Breng de collega’s op de hoogte van nieuwe ruimtes die gebruikt worden door personen, zodat dit niet vergeten wordt bij het ontruimen van het gebouw.
  • Controleer of de dekking van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie toereikend is voor het ‘nieuwe’ gebruik.

Vragen over risicovolle of afwijkende situaties?

Voor vragen over brandveiligheid en uw BHV-organisatie kunt u terecht bij team Risicobeheersing van Brandweer IJsselland. Onze collega’s denken graag met u mee over een verantwoorde invulling van de brandveiligheidseisen. Daar waar concrete naleving van de eisen niet mogelijk is, proberen wij tot een doelgerichte oplossing te komen. Dit gaat vaak in afstemming met de gemeente.

Is uw organisatie gevestigd in de gemeente Zwolle? Dan kunt u terecht bij de gemeente Zwolle zelf. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe u contact op kan nemen.

GemeenteContactTelefoon
Dalfsenrb.midden@vrijsselland.nl088-119 7891
Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland en Kampenrb.noordwest@vrijsselland.nl088-199 7892
Deventer, Olst-Wijhe en Raalterb.zuid@vrijsselland.nl088-119 7893
Hardenberg en Ommenrb.oost@vrijsselland.nl088-199 7894
Zwollewebsite14038