Door naar de hoofd inhoud
brandweer bij storm

Brandweer in cijfers

Al onze inzetten worden jaar na jaar bijgehouden. Cijfers bijhouden en analyseren levert bruikbare inzichten op. In 2022 was het weer mede van invloed op hoe vaak de brandweer in actie kwam, zowel door het aantal natuurbranden vanwege droogte als tijdens de drie grote stormen in februari.

De cijfers worden weggezet in vijf hoofdcategorieën: automatische brandmeldingen, branden, ongevallen, leefmilieu en  dienstverlening. We merken een paar ontwikkelingen op.

Automatische brandmeldingen

Het aantal automatische brandmeldingen is verder afgenomen. In vergelijking met 2020 daalde in onze regio het aantal alarmeringen en dus uitrukken voor brand en alarm. Het actief nabellen door meldkamer op automatische brandmeldingen laat daarmee een mooi resultaat zien. Hierbij verminderen we het aantal nodeloze uitrukken voor de brandweer door bij de melder na te gaan of er echt wat aan de hand is. Bij het afgaan van een handmelder óf als we twijfelen gaan we uiteraard nog altijd meteen naar het adres toe.

Daarnaast zien we:

  • Het aantal aangesloten abonnees is teruggelopen door strikter de landelijke regels en lokale beleidskeuzes van verplichte aansluitingen met doormelding te hanteren. Hierdoor is het aantal aansluitingen op het OMS terug gebracht en zal de komende tijd met de overgang naar LMS nog verder worden terug gedrongen.
  • Gebouweigenaren zijn bewuster van hun verantwoordelijkheid in het voorkomen van het onnodig alarmeren van de brandweer. Toch blijven we de komende jaren actief in het aansporen van eigenaren en gebruikers om onnodige alarmering van brandweer posten te voorkomen.

Leefmilieu

Weersinvloeden, storm en droogte zorgden voor een toename in het aantal incidenten. Zo was er een grote inzet van de brandweer tijdens het stormweekend. Afgelopen seizoen raasden in vier dagen tijd drie stormen over ons land: Dudley, Eunice en Franklin. Storm Eunice staat in de top 3 zwaarste stormen in ruim vijftig jaar. In een deel van het land waarschuwden we 18 februari 2022 met een code rood.

Brand

Het aantal branden nam buiten fors toe. Het aantal branden in woningen en bijgebouwen steeg beperkt. De afval- en containerbranden namen flink toe. Ook de droogte zorgde voor meer bosschage- en rietbranden. Dat was ook te merken in de hoeveelheid inzetten van de handcrew, maar voornamelijk buiten onze regio.

Dienstverlening

Ook in 2022 assisteerde de brandweer vaker de ambulance bij het ‘afhijsen’ van patiënten. Het kan voorkomen dat het naar beneden dragen via de trap teveel tijd kost of niet past. Met behulp van de hoogwerker of autoladder werken ambulancepersoneel en brandweer samen om de patiënt veilig te vervoeren. Dat mensen langer thuis blijven wonen is ongetwijfeld van invloed. We zijn er voor mens en dier, dus we hielpen ook regelmatig baasjes/eigenaren met hun dieren.

Incidenten op de weg

We zien een afname in het aantal letsels op de weg waarbij de brandweer hulpverlening biedt. Voertuigen worden veiliger en passagiers zijn steeds beter beschermd. Ze stappen eerder of makkelijker uit na een incident. Dat wil niet zeggen dat het aantal incidenten in algemene zin afneemt. Ook daar zagen we ten opzichte van 2021 een stijging.