Door naar de hoofd inhoud

Ontvangst CO2-reductie certificaat

Op 12 oktober heeft Veiligheidsregio IJsselland als eerste veiligheidsregio van Nederland het certificaat CO2-bewust niveau 3 in ontvangst genomen. Een hele mooie mijlpaal! Voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Peter Snijders van Zwolle, kreeg het certificaat uitgereikt door Bram van Wetering van Normec, de certificerende instantie.

Hij ontving het certificaat in bijzijn van de burgemeesters van de andere tien gemeenten waar Veiligheidsregio IJsselland voor werkt. Directeur Veiligheidsregio, Arjan Mengerink, vertelde over de aanleiding en de ervaringen met het werken aan CO2-reductie. Tevens was Ghislaine Duvalois van SKAO, de eigenaar en beheerder van de CO2-prestatieladder bij dit moment aanwezig.

Volgende stap

Projectleider Marjolein Fransen: “Als veiligheidsregio zetten wij de komende jaren de nodige stappen op het gebied van duurzaamheid. Onze volgende stap is behoud van niveau 3. Dat doen we onder andere door de geselecteerde maatregelen uit te voeren. En elk half jaar moeten we de gegevens over CO2-uitstoot verzamelen. Halverwege volgend jaar worden we opnieuw geaudit door Normec.”

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een middel om meer inzicht te krijgen in de CO2 uitstoot van onze organisatie. Na het in kaart brengen van onze zogenoemde CO2-footprint, bleek onze uitstoot circa 2.000 ton CO2 per jaar te zijn. Dat is evenveel als 12 rondjes rond de aarde met een auto. Vanuit deze nulmeting zijn we gericht maatregelen gaan nemen om onze CO2 uitstoot te reduceren. Ons doel is om in 2025 tot 50% reductie te komen. Zo dragen we ons steentje bij aan de nationale klimaatdoelen.