Door naar de hoofd inhoud

Lancering Crisiz: crisissimulatie voor zorginstellingen

18 november 2021

Deze week lanceert GHOR IJsselland, onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland het innovatieve bordspel ‘Crisiz’. Het spel is ontwikkeld om de crisisteams van zorginstellingen op een laagdrempelige manier te laten ervaren welke effecten een crisis kan hebben op hun organisatie.

Afgelopen woensdag overhandigde Rianne van den Berg (directeur publieke gezondheid IJsselland) het eerste exemplaar van het bordspel aan Jan Griepink (bestuursvoorzitter Carinova). Deze overhandiging markeert de officiële lancering van ‘Crisiz’.

Een van de kerntaken van de GHOR is om zorginstellingen voor te bereiden op crisissituaties. Norbert Bosman (hoofd GHOR) over Crisiz: “Iedereen is inmiddels bekend met de gevolgen van een langdurige crisis als Corona. Maar op het moment dat een instelling getroffen wordt door brand, agressie of cybercriminaliteit, dan is er noodzaak om snel en juist te handelen en focus te hebben op de daadwerkelijke prioriteiten. Crisiz helpt de instellingen te ervaren in hoeverre de interne draaiboeken, maar ook het crisisteam functioneert in deze situaties”.

Laagdrempelige manier van oefenen

Er is bewust gekozen om deze complexe materie in de vorm van een bordspel aan te bieden. Op deze manier kunnen instellingen zonder grote investeringen, voorbereiding en op ieder gewenst moment het spel erbij pakken. Ook bij verandering in de samenstelling van een crisisteam is het een perfecte manier om ervaring op te doen. Daarnaast is het ook erg leuk om in spelvorm te kunnen oefenen. Tijdens de testrondes hebben we ervaren dat organisaties toch een paar kleine aanpassingen doorvoeren na het spelen van Crisiz.

Over de regiogrenzen

“Crisiz is initieel ontwikkeld voor en samen met zorgorganisaties binnen Veiligheidsregio IJsselland. Maar nog voordat het spel op de markt kwam bleek er echter zo veel enthousiasme en vraag bij de collega veiligheidsregio’s te bestaan, dat besloten is om het spel direct landelijk uit te rollen. Dit is iets waar we enorm trots op zijn” vertelt Rianne van den Berg.

Crisiz is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Spelpartners en Bart Klijnsma. Meer informatie en de mogelijkheid tot bestellen is te vinden op de pagina van Crisiz.