Door naar de hoofd inhoud

Het regent maar droogte nog niet voorbij

9 augustus 2018
2 benen springen in plas water pret

Door de droogte is er vanaf augustus 2018 sprake van een watertekort. De regenbuien zijn nog niet voldoende om het watertekort op korte termijn aan te vullen. Spaarzaam omgaan met water blijft het advies. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is.

Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden. De natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen voor onder andere blauwalg en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte. De voorspelling is dat het droge weer ook de komende weken aanhoudt.

Wees zuinig!

Laat dat autowassen maar even zitten. En je tuin sproeien is op dit moment ook niet handig. We moeten nu heel zuinig omgaan met water. Niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater. De drinkwatervraag is op dit moment tot 40% hoger dan normaal, ondanks de vakantie. Gebruik het water dus alleen voor het hoognodige. Maar vergeet de persoonlijke hygiƫne niet! Als we nu slim met water omgaan voorkomen we dat er straks strengere maatregelen moeten komen. Deze oproep doen wij als waterbeheerders: Vitens, de waterschappen en provincie Overijssel.

Is wateroverlast door hevige regenval ongezond?

Tegen hevige regenval lijkt geen riool opgewassen. Het rioolstelsel is niet ontworpen om al het water bij hevige regen meteen te verwerken. Meestal is er bij water op straat alleen sprake van regenwater dat de riolering nog niet in kan. Soms stroomt er tijdens een hoosbui ook afvalwater uit de rioolputten op straat. Op zich is dat geen probleem, tenzij mensen het contact met dit water opzoeken door er doorheen te lopen, te fietsen of erin te spelen. Vooral op kinderen hebben de waterplassen een grote aantrekkingskracht. Wie in contact komt met water op straat na extreme regen heeft kans op milde gezondheidsklachten, zoals diarree, overgeven, keelpijn of huidklachten. De infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te vermijden. Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem zo nodig een douche.

Storm en wateroverlast: wie bel je dan?

Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat mensen de meldkamer kunnen bereiken. Op de website brandweer.nl staat een overzicht waar u, wanneer naar toe kunnen bellen.