Door naar de hoofd inhoud

Iedereen kan EHBO’ er zijn!

1 februari 2019
visueel beperkten zitten op rij met certificaat in de hand

In tien lessen behaalde een groep cursisten met een visuele beperking een erkend EHBO-diploma. Deze cursus was er nog niet in onze regio. De GHOR (onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland) heeft samen met De Oogvereniging West Overijssel Veluwe en het Nederlandse Rode Kruis  een EHBO cursus op maat ontwikkeld en uitgevoerd.

Met deze unieke cursus heeft de GHOR mensen met een visuele beperking de mogelijkheid geboden een officieel EHBO certificaat te behalen. Begin november is gestart met deze pilot in IJsselland en heeft de groep cursisten in  tien lessen tijd alles geleerd. Van een verband aanleggen tot reanimeren.

Versterking zelfredzaamheid

Hoewel het meer tijd vergt om de handelingen aan te leren en de leerstof met meer hulpmiddelen wordt aangeboden, is tijdens deze cursus gebleken dat de cursisten uitstekend in staat zijn eerste hulp te verlenen. Het volgen van deze cursus geeft zelfvertrouwen en vergroot de zelfredzaamheid bij kleine ongevallen en levensreddende handelingen.

Reactie deelnemer

Een van de cursisten vertelt: “Door mijn visuele beperking ben ik in veel situaties afhankelijk van mijn vrouw. Zij kan wel goed zien, waardoor zij gemakkelijk hulp kan verlenen. Maar stel je voor dat  mijn vrouw iets overkomt? Nu kan ik haar eerste hulp geven. Deze cursus heeft mij zelfverzekerder gemaakt. Ik weet nu wat ik kan doen als iemand hulp nodig heeft.”

Meer activiteiten om zelfredzaamheid van inwoners te vergroten

Deze cursus past in de ambitie van Veiligheidsregio IJsselland dat inwoners veilig leven en in staat zijn zichzelf en anderen te helpen. Veiligheidsregio IJsselland werkt hierin onder andere samen met het Nederlandse Rode Kruis, thuiszorg, ouderenorganisaties, scholen en belangenverenigingen voor mensen met een beperking. Activiteiten die hieruit volgden zijn bijvoorbeeld workshops levensreddend handelen en voorlichting aan mensen met een psychische beperking. Ook dit jaar zijn diverse activiteiten al gepland, bijvoorbeeld voorlichting op middelbare scholen en aan thuiswonende ouderen.