Door naar de hoofd inhoud

Kennis- en expertisecentrum: 
samen weten we meer

Wat is omgevingsveiligheid precies en welke maatregelen gelden daarvoor? Hoe zit het met het brandgedrag van een matras? Hoe stel je een risicoprofiel op? De kennis, expertise en ervaring die team risicobeheersing heeft, delen we graag met de samenleving, zodat de samenwerkingspartners binnen onze veiligheidsregio zo veel mogelijk van elkaar leren. Gebruik dus ons kenniscentrum.

Het kenniscentrum is er voor gemeenten, provincie,omgevingsdiensten, andere veiligheidsregio’s maar ook voor de inwoners en bedrijven van onze regio. We denken mee over nieuwe ontwikkelingen, wettelijke vereisten en maatschappelijke vraagstukken rondom risico’s en veiligheid. De veiligheidsregio is dé partner die een veilige fysieke leefomgeving mogelijk maakt en helpt het bevoegd gezag invulling te geven aan de beleidsvrijheid binnen de Omgevingswet.

Infobladen

De kennis verzamelen we onder meer in regionale en landelijke netwerken. Onze brancheorganisatie NIPV (Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid), Infomil en wijzelf leggen dit regelmatig vast in infobladen. Deze zijn van grote waarde om in specifieke risicosituaties snel deskundig maatwerk te leveren. Op die manier kan snel op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld en ervaringen voordat er sprake is van regelgeving. Zo maken wij het verschil bij het voorkomen, beperken en bestrijden van allerlei risico’s. Over deze onderwerpen hebben we al infobladen beschikbaar op onze website: externe veiligheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Een belangrijk doel hiervan is onze expertise laagdrempelig aanbieden aan onze partners. Dit blijven we de komende jaren intensief doen.