Door naar de hoofd inhoud

Jaaroverzicht GHOR 2022

6 februari 2023

In 2022 is de GHOR ingezet bij allerlei verschillende incidenten en (niet) acute situaties zoals branden,
incidenten met gevaarlijke stoffen, uitval nuts en boerenprotesten. Maar ook bij de crisisnoodopvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. En verder bij andere incidenten die (ook) veel impact hadden, zoals de steekpartij bij CTP Veldzicht, de schietpartij bij de McDonald’s en ernstige verkeersongevallen waarbij kinderen of jongeren betrokken waren. Deze en de andere incidenten vind je in dit jaaroverzicht.

Incidenten 2022

We hebben alle inzetten verwerkt in het jaaroverzicht waarin je kunt zien
hoeveel en wat voor soort GHOR-inzetten we hebben gehad, maar ook met wie we
hebben samengewerkt.

Bij een acute situatie moet er onder tijdsdruk direct door de crisisorganisatie gehandeld worden. Bij een niet-acute situatie is er meer tijd beschikbaar voor afstemming in de crisisorganisatie en met partners, omdat de noodzaak om direct te handelen (nog) niet acuut is.

Als GHOR zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij incidenten. We zijn verantwoordelijk voor de processen acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Elk incident en dreigende situatie is anders en vraagt om maatwerk. Om hier goed op in te spelen, nemen alle GHOR-functionarissen deel aan het OTO-programma van de GHOR. Zo zijn we zo goed mogelijk voorbereid op elk type incident, ramp of crisis.

Vooruitblik 2023

Bij de GHOR blikken we ook graag vooruit naar 2023. De leerpunten uit evaluaties waar we ons op focussen zijn:

  1. Zichtbaarheid/positie GHOR-functionarissen
    • Vergroten van de zichtbaarheid/rol van de GHOR-functionarissen binnen het proces Publieke Gezondheid en het stimuleren van bewustwording bij anderen.
    • Wij kennen ons netwerk (mono en multi) en ons netwerk kent ons.
  2. Langdurige crises
    • Hoe ga je om met de capaciteit van het personeel?
    • Hoe bouw je een goede crisisstructuur op bij dit soort crises?

Evaluatie

Deze inzetten hebben we geëvalueerd: wat ging goed en waar zijn we trots op? Waar zitten verbeteringen of kan het anders? Waar het kon, hebben we evaluatiepunten meteen opgepakt, mono- en/of multidisciplinair. Andere punten kosten meer tijd, maar ook daar zijn we mee bezig. De rode draad, de leerpunten waar we ons in 2023 op focussen, vind je ook terug in het jaaroverzicht. De leerpunten pakken we op door ze o.a. op te nemen in het (M)OTO-programma, we bespreken ze in onze operationele overleggen en in het multi-platform kwaliteit of we verwerken ze in de werkwijze van onze crisisorganisatie.